Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy miesiąca: literatura i językoznawstwo

Bazy miesiąca: literatura i językoznawstwo

W maju Biblioteka Jagiellońska prezentuje dwie bazy z zakresu literatury i językoznawstwa. Są to: "Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku" oraz "Bibliografia staropolska od r. 2000"

 

Obydwie bazy są w wolnym dostępie. 
 

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku 

Projekt Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich PAN. Celem projektu jest dostarczenie podstawowej wiedzy faktograficznej o nowym pokoleniu twórców – poetów, prozaików, dramatopisarzy, krytyków literackich, tłumaczy oraz literaturoznawców. Trójczłonowe hasła osobowe składają się z biogramu w formie zwięzłego szkicu, podającego najistotniejsze dane o życiu autora, z bibliografii twórczości oraz wykazu ważniejszych opracowań. Bazę przeszukiwać można według listy haseł autorskich lub przez wpisanie dowolnego terminu                w okienku wyszukiwawczym.

Informacje o bazie: http://www.ppibl.ibl.waw.pl/mediawiki/index.php?title=O_projekcie

 

Bibliografia staropolska od r. 2000

Baza gromadzi informacje o wydawnictwach książkowych (edycjach krytycznych, monografiach, pracach zbiorowych, itp.) z zakresu literatury i kultury staropolskiej. Baza nie tylko ułatwia orientację w aktualnym stanie badań nad literaturą staropolską, ale jest również forum wymiany informacji na temat wartościowych, a często trudno dostępnych wydawnictw fachowych. Bibliografia uwzględnia pozycje opublikowane od 2000 roku.

Bazę przeszukiwać można według działu, roku publikacji lub przez wpisanie dowolnego terminu        w okienku wyszukiwarki. Wyszukiwarka serwisu umożliwia przeszukiwanie wewnętrznych zasobów serwisu Staropolska, a także stron WWW.

Informacje o bazie:  http://www.staropolska.pl/index.php

 

Wszystkie pytania dotyczące baz z zakresu literatury i językoznawstwa prosimy kierować na adres e-mail: anna.grzeda@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej i Katalogów (e-mail: oinka@uj.edu.pl).