Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy miesiąca: Biografistyka

Bazy miesiąca: Biografistyka

W kwietniu Biblioteka Jagiellońska prezentuje wybrane bazy z zakresu Biografistyki. Baza zakupiona: Europa Sacra oraz baza w wolnym dostępie: Baza Biogramów

Baza zakupiona: Europa Sacra

Baza tworzona jest przez belgijskiego wydawcę Brepols Publishers. Jest kompletnym źródłem informacji o dostojnikach w średniowiecznym kościele. Zawiera dane o 1300 średniowiecznych biskupstwach, archidiecezjach, patriarchatach oraz o 18 507 biskupach i patriarchach. Informacje zawarte w tej bazie są przedstawione w formie tabeli. Narzędziami pomocniczymi w wyszukiwaniu informacji jest wyszukiwarka oraz alfabetyczny indeks ułożony według nazw dostojników kościelnych. Do opracowania wykorzystane zostały głównie następujące źródła: „C. Eubel: Hierarchia catholica mediiaevi... ab anno 1198” oraz  „Gams: Series episcoporum ecclesiae catholicae”. Użytkownicy mają do wyboru trzy wersje językowe: angielską, francuską i niemiecką.
 
Informacje o bazie i przykłady wyszukiwania:
 
 

Baza w wolnym dostępie: Baza Biogramów

Baza jest źródłem informacji o 49 tys. osób. Uzupełniana jest na bieżąco. Zawiera opisy bibliograficzne biogramów i bibliografii osobowych Polaków, które opracowywane są z autopsji. Rejestruje zarówno osoby żyjące, jak i te, które zmarły. Każdy rekord zawiera podstawowe dane o osobie, a w kolejnej części opisy bibliograficzne publikacji na temat danej osoby (m.in. noty biograficzne, nekrologi, wywiady, rozdziały w książkach) i spis bibliografii osobowych. Uwzględniani są: ludzie nauki, kultury, muzyki, literatury, mediów, sportu, sztuki, polityki, duchowni, działacze społeczni, przedstawiciele różnych wyznań religijnych, wynalazcy, przedsiębiorcy, ważne postacie historyczne, ale także osoby mniej znane. Baza oferuje informacje, do których nie można dotrzeć poprzez indeksy osobowe lub przedmiotowe innych baz obecnych w Internecie. Baza cieszy się dużym zainteresowaniem osób mieszkających zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Tworzą ją pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej.
 
Informacje o bazie: https://bj.uj.edu.pl/biogramy
 
 
 
Wszystkie pytania z zakresu pozyskiwania informacji z baz z zakresu biografistyki prosimy kierować na adres e-mail: iza.bielec@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44, p. Izabela Bielec).