Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy miesiąca: PRAWO

Bazy miesiąca: PRAWO

W marcu Biblioteka Jagiellońska prezentuje najciekawsze bazy z zakresu Prawa - bazy zakupione: WestLaw, Lex Omega, Legalis, Beck Online oraz w wolnym dostępie: ISAP

Bazy z zakresu Prawa:

Bazy zakupione: WestLaw, Lex Omega, Legalis, Beck Online
Bazy w wolnym dostępie: ISAP

 


Baza WestLaw

Baza jest serwisem informacyjnym głównie z zakresu prawa anglosaskiego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że jest podstawowym narzędziem umożliwiającym znajdywanie informacji prawnej m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Można również znaleźć tam informacje  dotyczące Unii Europejskiej. Baza umożliwia dostęp do źródeł, przeglądów prawniczych i aktualnych publikacji prasowych, natomiast trzykrotna aktualizacja bazy podczas dnia umożliwia Czytelnikom zapoznanie się z najświeższymi informacjami. Można tu również znaleźć dane na temat własności intelektualnej, patentów, znaków towarowych i praw autorskich.

Informacja, jak korzystać z bazy: http://static.legalsolutions.thomsonreuters.com/product_files/westlaw/wlawdoc/web/wln_getting_started_ug.pdf

Baza Lex:

Baza prawodawstwa polskiego. Warto wspomnieć, że zawiera Monitor Polski, Dziennik Ustaw, wyroki sądowe i druki prawne, jak również dzienniki resortowe. Oprócz obowiązujących ustaw znajdują się tam również komentarze do nich, bibliografie. W bazie można również znaleźć wzory pism (np. kupna mieszkania). W Lexie znajdują się obowiązujące ustawy, jak również wcześniejsze wersje. Przydatną funkcjonalnością bazy jest narzędzie Projekty ustaw, które daje wgląd w propozycje zmian aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Część artykułów z czasopism można pobrać. Narzędzie Aktówki daje możliwość skompletowania dokumentów do wydruku. Ciekawą funkcjonalnością bazy są słowniki (m.in. Angielsko-polski słownik orzecznictwa sądów europejskich, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego. Niemiecko-polski oraz Słownik terminologii prawniczej francusko-polski), które znajdują się w menu „Baza wiedzy”, w sekcji „Tłumaczenia”.

Zdalny dostęp do bazy jest zapewniony dla studentów i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Instrukcja, jak wyszukiwać w bazie:

http://lex.adm.uj.edu.pl/lex/helpInit.rpc?anchor=1282 (dostępna tylko po zalogowaniu)

Legalis

Kompletna baza prawa polskiego, która poprzez codzienną aktualizację umożliwia dostęp do najnowszych publikacji. Baza zawiera m.in.: akty prawne, orzecznictwo, wzory pism i umów oraz Polską Bibliografię Prawniczą PAN. W bazie znajduje się pełen zasób ujednoliconych aktów prawnych  (od 1918 r.), a także bogata baza orzecznictwa. Warto nadmienić, że niepublikowane orzeczenia Sądu Najwyższego i największy zbiór wzorów pism i formularzy pozwala na szybki przegląd polskiego prawodawstwa i możliwość przygotowania dokumentów. Dane zawarte w bazie aktualizowane są w cyklach tygodniowych i miesięcznych.

Baza jest dostępna wyłącznie w Czytelni Sekcji Informacji Naukowej (p. 1126, Nowy Gmach).

Beck Online

Niemieckojęzyczna baza prawnicza. Obejmuje teksty ustaw, komentarzy, podręczników oraz kilkadziesiąt tytułów czasopism prawniczych wraz z archiwami. Wśród niemieckich czasopism prawniczych warto wymienić  następujące tytuły: Europarecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, International Review of Intellectual Property and Competition Law, Neue Juristische Wochenschrift, Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht oraz Zeitschrift für Rechtspolitik.

Instrukcja wyszukiwania w bazie (tylko w j. niemieckim):

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/boka2008_10/cont/boka2008.6%2Ehtm

ISAP

Baza obejmuje opisy bibliograficzne aktów prawnych, które ukazały się w "Dzienniku Ustaw" od 1919 roku i w "Monitorze Polskim" od 1946 roku. Pełne teksty "Dziennika Ustaw" są udostępnione w bazie od 1944 r., natomiast "Monitora Polskiego" – od 1997 r.  Od 2012 r. zarówno "Monitor Polski", jak i "Dziennik Ustaw" są publikowane tylko w postaci elektronicznej. W bazie można wyszukiwać za pomocą haseł lub roczników, w których ukazały się ustawy. Najstarszy Dziennik Ustaw, który znajduje się w bazie, pochodzi z 1918 r. Warto odnotować, że w bazie znajduje się pełen tekst "Orędzia Rady Regencyjnej w przedmiocie rozwiązania Rady Regencyjnej i przekazania Najwyższej Władzy Państwowej naczelnemu dowódcy wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu" (Dz.U. 1918 nr 17 poz. 39), jak również dekrety Naczelnika (Dz. U. 1918 nr 17 poz. 40 – Dz. U. 1918 nr 17 poz. 44 i dalsze). Najstarszy Monitor Polski notowany przez bazę pochodzi z 1930 r. Pełne teksty ustaw można pobrać w postaci plików Acrobat Reader.

Informacja, jak wyszukiwać w bazie:

http://isip.sejm.gov.pl/ProfileServlet?act=get&name=WebElementSubPage2

Wszystkie pytania z zakresu pozyskiwania informacji z baz z zakresu Prawa prosimy kierować na adres e-mail: jagoda.nowak@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-35-11, p. Jagoda Nowak).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron