Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Godziny Otwarcia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Godziny otwarcia oraz zasady korzystania ze zbiorów w czasie epidemii COVID-19

Od 2 listopada br. trwają prace modernizacyjne w nowym gmachu Biblioteki Jagiellońskiej. Prace będą prowadzone przez okres 2-3 miesięcy i mogą wiązać się z koniecznością zamknięcia na krótki okres wybranych obszarów nowego gmachu, o czym będziemy informować z wyprzedzeniem.
Okresowo prowadzonym pracom może towarzyszyć dokuczliwy hałas. Dołożymy wszelkich starań, aby łagodzić i minimalizować uciążliwości wynikające z prowadzonych robót.

 

Wypożyczalnia  

 • poniedziałek: w godz. 10.00-20.00; dezynfekcja w godz. 14.00-14.15
 • wtorek-piątek: w godz. 9.00-20.00; dezynfekcja w godz. 14.00-14.15 
 • sobota: 9.00-15.00 

kontakt: wypozyczalniabj@uj.edu.pl 

Czytelnia Główna

(również korzystanie z księgozbioru Biblioteki Austriackiej, czasopism bieżących i egzemplarzy archiwalnych)

 • poniedziałek – piątek: w godz. 8.30-20.30; dezynfekcja 12.15-12.45, 16.30-17.00 
 • sobota: w godz. 8.30-15.30; dezynfekcja 12.00-12.30

kontakt: oudbj@uj.edu.pl

Katalogi

 • poniedziałek – piątek: w godz. 8.30-20.30; dezynfekcja 14.45-15.00
 • sobota: w godz. 8.30-15.30; dezynfekcja 12.30-12.45

kontakt: oinka@uj.edu.pl

Czytelnia Pracowników Nauki

(również korzystanie z księgozbioru Biblioteki Austriackiej, czasopism bieżących i egzemplarzy archiwalnych zamówionych przez pracowników naukowych i doktorantów)

 • poniedziałek – piątek: w godz. 8.30-20.30;  dezynfekcja 13.00-13.15, 17.00-17.15  
 • sobota: w godz. 8.30-15.30; dezynfekcja 12.30-12.45 

kontakt: oudbj@uj.edu.pl  

Czytelnia Informacji Naukowej

 • poniedziałek – piątek: w godz. 8.30-20.30;  dezynfekcja 12.45-13.00, 17.15-17.30  
 • sobota: w godz. 8.30-15.30; dezynfekcja 12.45-13.00 

kontakt: oinka@uj.edu.pl 

Czytelnia Dokumentów Audiowizualnych

 • poniedziałek – piątek: w godz. 8.30-20.30;  dezynfekcja 12.45-13.00, 17.15-17.30  
 • sobota: w godz. 8.30-15.30; dezynfekcja 12.45-13.00 

kontakt: odabj@uj.edu.pl 

Czytelnia Materiałów Własnych

(lokalizacja: Nowy Gmach, II piętro, p. 2124) 

 • poniedziałek – piątek: w godz. 8.30-20.30;  dezynfekcja 15.00-15.15  
 • sobota: w godz. 8.30-15.30; dezynfekcja 11.45-12.00 

kontakt: oudbj@uj.edu.pl 

Czytelnia Starych Druków 

(również korzystanie ze zbiorów graficznych i kartograficznych, dokumentów życia społecznego i wydawnictw rzadkich)

 • poniedziałek – piątek: w godz. 10.00-18.00; dezynfekcja 14.30-14.45
 • sobota: w godz. 10.00-15.00  

kontakt: stardrbj@uj.edu.pl  

Czytelnia Rękopisów

(również korzystanie ze zbiorów muzycznych)

 • poniedziałek – piątek: w godz. 10.00-18.00; dezynfekcja 14.15-14.30
 • sobota: w godz. 10.00-15.00  

kontakt: bjmanus@uj.edu.pl  

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

 • dostępna na życzenie   

kontakt: wmbbj@uj.edu.pl

Czytelnia Europeistyczna

 • nieczynna do odwołania

 • Po wejściu do budynku obowiązuje pomiar temperatury i dezynfekcja rąk. 
 • Czytelnicy wchodzący do Biblioteki i poruszający się po Bibliotece muszą mieć założoną maskę, również po zajęciu miejsca w czytelni. 
 • W czytelni czytelnicy zajmują miejsca wskazane przez pracownika Biblioteki z uwzględnieniem bezpiecznych odległości między osobami korzystającymi z czytelni. 
 • Osoby korzystające z materiałów audiowizualnych proszone są o przyniesienie własnych słuchawek. 
 • Konieczna jest dezynfekcja rąk przed skorzystaniem z komputerów i czytników mikrofilmów / mikrofisz dostępnych w czytelniach. 
 • Podczas dezynfekcji należy opuścić czytelnie.
 • Niedostępne dla czytelników pozostają komputery i infomaty w holu i na korytarzach. 
 • Wprowadza się następujące limity miejsc w czytelniach: Czytelnia Główna – 40 osób, Czytelnia Pracowników Nauki – 7 osób, Czytelnia Dokumentów Audiowizualnych - 14 osób, Czytelnia Informacji Naukowej - 14 osób, Czytelnia Materiałów Własnych - 21 osób, Czytelnia Rękopisów – 8 osób, Czytelnia Starych Druków – 6 osób. 
 • Przez 10 dni od dnia terminu zwrotu widocznego na koncie czytelniczym opłata za przetrzymanie książek wypożyczonych na zewnątrz nie będzie pobierana (pod uwagę brane są dni kalendarzowe, a nie dni otwarcia Biblioteki). 
 • Wypożyczone książki można zwracać osobiście w Wypożyczalni Miejscowej lub odsyłając je pocztą na własny koszt na adres Biblioteki Jagiellońskiej (al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków) z dopiskiem „Wypożyczalnia”. Jako datę zwrotu przyjmujemy dzień dostarczenia przesyłki do Biblioteki, a nie datę nadania. 
 • Zamówione materiały reprograficzne odebrać można od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-14.30, po uprzednim kontakcie telefonicznym: 12 663 3558.
 • Tryb pracy pozostałych bibliotek sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego określany jest przez poszczególne jednostki.

​UWAGA: 

godziny otwarcia poszczególnych agend Biblioteki mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz postępu prac związanych z przywracaniem sprawności infrastruktury technicznej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron