Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biblioteka Austriacka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biblioteka Austriacka (w Czytelni Europeistycznej)

Lokalizacja
Nowy Gmach, I piętro, p. 1129

Kontakt
telefon: + 48 12 663 34 39
e-mail: katarzyna.starzycka@uj.edu.pl

UWAGA: Zmienione zasady udostępniania

Zobacz: Funkcjonowanie Biblioteki Jagiellońskiej w obecnym trybie

Udostępniane zbiory

Biblioteka Austriacka udostępnia swoje zbiory z możliwością wypożyczania,  dla czytelników posiadających prawo do wypożyczania miejscowego poza obręb Biblioteki Jagiellońskiej. Pozostali czytelnicy mogą korzystać z księgozbioru wyłącznie na miejscu w Czytelni Europeistycznej. Z księgozbioru Biblioteki Austriackiej nie wypożycza się: słowników, encyklopedii, leksykonów, atlasów, wydawnictw albumowych, miniaturowych, z luźnymi tablicami i mapami oraz gazet i czasopism. Pozostałe zbiory, w tym dokumenty audiowizualne, można wypożyczać na zewnątrz; maksymalnie 4 wol. poza limitem wypożyczeń z BJ, na okres jednego miesiąca. Nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowi innych jednostek i doktoranci mają prawo wypożyczania dzieł na okres trzech miesięcy.

W Bibliotece można korzystać m.in. z:

  • księgozbioru Biblioteki Austriackiej, oznaczonego w katalogu sygnaturą BJ Austr.
  • dokumentów audiowizualnych Biblioteki Austriackiej (audiobooki, DVD)
  • baz danych online, prenumerowanych przez UJ
  • Internetu

Charakterystyka księgozbioru:

  • ok. 7 tys wol. druków zwartych, 12 tytułów czasopism  (m.in. Bühne, Literatur und Kritik, Der Profil, Zwischenwelt, Lichtungen, Celluloid ) ok. 300 jednostek zbiorów audiowizualnych (m. in. Klassiker der Österreichischen Filme bei Edition Standard, DVD Edition Josefstadt Theater)
  • dzieła naukowe wydane głównie w Austrii i Austrii dotyczące, finansowane przez Bundesministerium für Eüropaische und Internationale Angelegenheiten der Republik Österreich, głównie humanistyczne dziedziny wiedzy (filozofia, historia, literatura, językoznawstwo, historia sztuki); dzieła dotyczące poszczególnych regionów Austrii oraz z zakresu europeistyki
  • kolekcja książek dotyczących Liechtensteinu oraz Szwajcarii
  • podręczniki i materiały edukacyjne do nauki języka niemieckiego
  • wyodrębniony dział literatury pięknej (autorzy austriaccy)

Polecamy:

Zbiór zeskanowanych katalogów wystawowych z imprez i ekspozycji organizowanych przez Austriackie Archiwum Państwowe. Zbiór obejmuje wszystkie katalogi wydane przy okazji wystaw prezentujących zbiory archiwalne zorganizowanych od roku 1905 do chwili obecnej: Ausstellungskataloge.
Biogramy wybitnych obywateli austriackich różnych narodowości - Polaków, Niemców, Węgrów, Żydów, Czechów, Słowaków, Chorwatów, Serbów, Słoweńców, Ukraińców i Rumunów: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 --> http://www.biographien.ac.at/oebl?frames=yes
Linki:

Konsulat Generalny Austrii w Krakowie

Uprawnieni do korzystania

zob. Regulamin

Warunki pracy

24 miejsca
2 komputery z dostępem do Internetu
dostęp do Internetu
możliwość podłączenia własnego komputera przenośnego

Odpowiedzialny

Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

przepisy porządkowe

Lokalizacja na mapie biblioteki

Zobacz galerię zdjęć