Czytelnia Rękopisów

LokalizacjaKontakt

Stary Gmach, II piętro, pok. 206

 • telefon: +48 12 663 35 26
 • e-mail: bjmanus@uj.edu.pl

Udostępniane zbiory

W Czytelni udostępniane są:

 • zbiory rękopiśmienne BJ (rękopisy i maszynopisy)
 • zbiory rękopiśmienne dawnej Biblioteki Pruskiej w Berlinie przechowywane w BJ
 • księgozbiór podręczny czytelni, obejmujący głównie katalogii rękopisów bibliotek polskich i zagranicznych a także wydawnictwa fachowe m.in. z zakresu rękopisoznawstwa i kodykologii (oznaczone w katalogu adnotacją Oddz. Rękop. przy sygnaturze)
 • katalogi rękopisów BJ:
 • kartkowy katalog księgozbioru podręcznego (alfabetycznego i rzeczowego)

Uprawnieni do korzystania

Z Czytelni mogą korzystać:

 • czytelnicy BJ posiadający ważną kartę biblioteczną oraz, w wypadku osób bez tytułu doktora, pismo polecające od promotora bądź placówki naukowej uzasadniające korzystanie ze zbiorów rękopiśmiennych.

Warunki pracy

 • 14 miejsc
 • dostęp do Internetu
 • możliwość podłączenia do prądu własnego komputera przenośnego

Odpowiedzialny

Sekcja Rękopisów Oddziału Zbiorów Specjalnych

przepisy porządkowe

Lokalizacja na mapie Biblioteki

Czytelnia Rękopisów