Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestr przybytków rękopiśmiennych

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestr przybytków rękopiśmiennych za lata 1945-1980 i 2001-2020

1. Indeksy

W indeksach do akcesji przyjęto układ nazw osobowych i miejscowych wg alfabetu polskiego. Duchownych i wojskowych oznaczono w indeksie dodatkową informacją w nawiasach okrągłych. Postacie występujące pod pseudonimami oraz posługujące się nazwiskami złożonymi ujęto pod nazwiskami uznanymi za powszechnie przyjęte. Dla instytucji oraz czasopism jako wyznacznik w indeksie przyjęto miejscowość, z którą są one związane swą działalnością. 
Przy nazwach osobowych i miejscowych podano cyfry, odsyłające do numeru jednostki archiwalnej w obrębie danego roku (czyli sygnatury akcesyjnej).
 

2. Opisy akcesyjne

Pliki w zakładce „Rejestr przybytków” zawierają opisy jednostek akcesji (przybytków) z Sekcji Rękopisów BJ za lata 1945-1980 oraz za lata 2001-2020. Opisy za lata 1981-2000 są dostępne w postaci katalogu kartkowego oraz pliku w komputerze w Czytelni Rękopisów BJ. 
Przygotowano uproszczony opis inwentarzowy archiwaliów z wyszczególnieniem ich formy zapisu (np. rkp., masz.), nazw własnych oraz dat powstania dla dokumentów. W przypadku tomów korespondencji nazwiska autorów umieszczono w porządku alfabetycznym. Końcowy fragment opisu akcesyjnego dotyczy proweniencji archiwaliów, czyli sposobu ich nabycia (np. kupno, dar, depozyt) przez Bibliotekę. Informacje pochodzące spoza dokumentu oraz słowa o nieustalonym odczycie podano w nawiasach kwadratowych.

 

Usługa przeglądania Rejestru przybytków rękopiśmiennych została udostępniona w witrynie Biblioteki Jagiellońskiej przed 2019 rokiem, stąd nie jest w pełni dostosowana do standardu WCAG 2.1. W celu uzyskania pomocy lub informacji proszę skontaktować się z pracownikiem Oddziału Zbiorów Specjalnych pod numerem telefonu 12 663 3519, e-mail: bjmanus@uj.edu.pl