Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej

Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

1 2
Adamiak, Elżbieta
Andres, Stefan
Andronowska, Stanisława
Andrzej, Abel Popławski
Anweiler, Paweł
Badura, Piotr Jerzy
Balter, Lucjan Napoleon
Bardecki, Andrzej
Baszkowska, Danuta Bożenna
Batruch, Stefan
Bednarczyk, Krzysztof
Bendza, Marian
Benedyktowicz, Witold
Bogusiak, Jerzy
Brzuszek, Salezy Bogdan
Bystry, Aleksander
Chodakowski, Miron
Choromański, Andrzej
Cioroch, Grzegorz
Czaja, Andrzej
Czajkowski, Michał Franciszek
Dajludzionek, Piotr
Dudek, Wincenty
Dziewiatowski, Sergiusz
Eliasz, Henryk
Gabryel, Kazimierz
Gajek, Jan Sergiusz
Gastpary, Woldemar
Górka, Leonard
Gręś, Stanisław
Gross, Jan
Hanc, Wojciech
Hause, Jan
Hładowski, Władysław
Hryniewicz, Wacław
Jaworski, Zdzisław Maria Włodzimierz
Jeremiasz, Anhimiuk, Jan
Karski, Karol Hubert
Kircun, Aleksander
Klinger, Jerzy
Michelis, Zygmunt
Mikler, Roman
Miś, Arkadiusz
Miziołek, Władysław
Nagy, Stanisław
Napierała, Stanisław
Napiórkowski, Stanisław Celestyn
Narzyński, Janusz
Niemczyk, Wiktor
Niewieczerzał, Jan
1 2