Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Antoni Jacek Koraszewski
Data i miejsce urodzenia   1908-08-13 Opole
Data i miejsce śmierci   1969-03-27 Katowice
Tytuł naukowy/specjalność   Doc.dr, historyk literatury, bibliograf, bibliotekarz, działacz społeczny, poseł na Sejm, wicedyrektor Bibliot.Śląsk., Dyrektor Inst.Śląsk.,
Odsyłacze   aut.: Nitsche Irena,

Biogramy

Jacek Koraszewski (1908-1969). Rocz.Liter. 1969 s.633.
Madeja Józef Biul.Inform.Bibliot.Śląsk. 1969 [druk.:] 1970 R.14 nr 1/4 s.115-199.
Rospond Stanisław Jacek Koraszewski [Nekr.] Kwart.Opol. 1969 nr 3/4 s.5,il.
Targ Alojzy Antoni Jacek Koraszewski, 13.VIII.1908-27.III.1969. [Nekr.] Śl.Kwart.Hist.Sobótka 1969 nr 4 s.608-609.
Targ Alojzy Antoni Jacek Koraszewski (1908-1969). [Nekr.] Prz.Zach. 1969 R.25 nr 3 s.261-263.
Gorywoda Anzelm Koraszewski Jacek. Wspomnienie pośmiertne. Kalend.Śląsk.TRZZ 1970 s.238-240,[fot.].
Mayer Józef Jacek Koraszewski (1908-1969). Prz.Bibliot. 1970 R.38 nr 1 s.113-116.
Koraszewski Antoni Jacek [Biogr.] Inform.Bibliot.i Księg. 1971 s.248.
Koraszewski Antoni Jacek. [Biogr.] [W:] Słownik pracowników książki polskiej. Pod red.Ireny Treichel. Warszawa 1972 Państ.Wyd.Nauk. s.439.
Mayer Józef Bibliotekarz i organizator życia naukowego na Śląsku Jacek Koraszewski. [Biogr.] [W:] Portrety bibliotekarzy polskich. Wrocław 1980 Ossol. s.156-166,fot.
Weber-Koraszewska Wanda Fragmenty wspomnień Jacka Koraszewskiego. Cz.1. Dzieciństwo w Opolu. Kwart.Opol. 1987 nr 4 s.92-102.
Antonów-Nitsche Irena Jacek Koraszewski: 1908-1969: historyk literatury, bibliotekarz, działacz społeczno-polityczny, organizator życia naukowego, poseł na Sejm PRL. Katowice 1988 Katow.Tow.Społ.-Kult. s.15,s.[1],faks.,fot.,portr.

Bibliografie

Janota Maria Czesława Bibliografia osobowa. Biul.Inform.Bibl.Śląsk. 1969 [druk.:] 1970 R.14 nr 1/4 s.120-131.
Mayer Józef [Wybrana literatura...Jacek Koraszewski]. [W:] Portrety bibliotekarzy polskich. Wrocław 1980 Ossol. s.295.