Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Eugeniusz Frankowski
Data i miejsce urodzenia   1884-11-22 Siedlce
Data i miejsce śmierci   1962-02-08 Poznań
Tytuł naukowy/specjalność   Prof.dr, antropolog, etnograf, iberysta, muzeolog, pracownik UP, dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie,
Odsyłacze   aut.: Okołów Stefania, aut.: Pojnarowa Anna, red. Sekuła Janusz, red. Fryś-Pietraszkowa Ewa, Kowalska-Lewicka Anna, Spiss Anna,

Biogramy

Armon W. Eugeniusz Frankowski [Nekr.] Kron.M.Pozn. 1962 nr 2 s.94-96,il.
Dziekoński Tadeusz Prof.dr Eugeniusz Frankowski [Nekr.] Lud 1962 t.48 s.563-570,il.
Podhorska-Okołów Stefania Zgon wybitnego etnografa polskiego, Frankowski E. Probl. 1962 nr 4 s.288-289.
Wolski Krzysztof Eugeniusz Frankowski, 1884-1962. [Nekr.] Pol.Szt.lud. 1962 nr 4 s.249-151,il.
Wróblewski Tadeusz Prof.dr Eugeniusz Frankowski [Nekr.] Kron.M.Pozn. 1962 nr 2 s.94-96,il.
Kutrzeba-Pojnarowa Anna Wspomnienie o prof.Eugeniuszu Frankowskim. [Nekr.] Etnogr.Pol. 1963 T.7 s.425-439,il.
Pełka Leonard J. Eugeniusz Frankowski-antropolog i etnograf. [w:] Intelektualiści rodem z Podlasia. Praca zbior.pod red.Janusza Sekuły. Siedlce 1997 Seculum s.395-402.
Armonowie Krystyna i Witold Eugeniusz Frankowski (1884-1962), [w:]Etnografowie i ludoznawcy polscy: sylwetki, szkice biograficzne. T. 1 / pod red. Ewy Fryś-Pietraszkowej, Anny Kowalskiej-Lewickiej, Anny Spiss. Kraków : Wydaw. Naukowe DWN: Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 2002, s. 98-103.

Bibliografie

Dziekoński Tadeusz Wykaz ważniejszych prac naukowych...Lud 1962 t.48 s.570.
Wolski Krzysztof [W przypisach: wykaz prac...]. Pol.Szt.lud. 1962 nr 4 s.251.
Kutrzeba-Pojnarowa Anna Bibliografia prac... Etnogr.Pol. 1963 T.7 s.439.
Pelka Leonard J. Fragmenty z pism Eugeniusza Frankowskiego. Bibliografia podmiotowa (wybór). Bibliografia przedmiotowa (wybór). [w:] Intelektualiści rodem z Podlasia. Praca zbior.pod red.Janusza Sekuły. Siedlce 1997 Seculum s.402-409.