Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Michał Patkaniowski
Data i miejsce urodzenia   1907-06-17 Kraków
Data i miejsce śmierci   1972-11-10 Kraków
Tytuł naukowy/specjalność   Prof.dr hab., prof.dr hab.UJ, prawnik, historyk prawa, pracownik UJ, sędzia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie,
Odsyłacze   aut.: Kwiatkowska Irena, red. Meissner Andrzej, red. Szulakiewicz Władysława,

Biogramy

Grodziski Stanisław Michał Patkaniowski (17.VI.1907-10.XI.1972). [Nekr.] Stud.Hist. 1973 z.2 s.318-319.
Malinowska-Kwiatkowska Irena Michał Patkaniowski (1907-1972). [Nekr.] Arch.Iur.Crac. 1973 vol.6 s.7-12,il.
Pauli Lesław Michał Patkaniowski (1907-1972). [Nekr.] Czas.Praw.-Hist. 1973 t.25 z.2 s.287-295,il.
Bartel Wojciech Maria Michał Patkaniowski (17.VI.1907-10.XI.1972). [Nekr.] Kwart.Hist. 1974 nr 3 s.722-726.
Bartel Wojciech Maria Patkaniowski Michał (1907-1972). [Biogr.] [w:] PSB 1980 t.25 s.330-332,bibliogr.
Zwiercan Katarzyna Patkaniowski Michał (1907-1972). [w:] Słownik biograficzny polskiej historii wychowania. Praca zbiorowa pod red.Andrzeja Meissnera i Władysławy Szulakiewicz. Toruń 2008 Adam Marszałek s.636-640,bibliogr.
Salmonowicz Stanisław Michał Patkaniowski (1907-1972). Przyczynek do dziejów Wydziału Prawa i Administracji UJ. [w:] W cieniu Klio i Temidy. Studia z historii prawa, ze wstępem Danuty Janickiej. Toruń 2011 Wyd.Nauk.UMK s.105-139.
Sondel Janusz Patkaniowski Michał (1907-1972). [w:] Słownik historii i tradycji UJ. Kraków 2012 Universitas s.963-964.

Bibliografie

Pauli Lesław Bibliografia prac naukowych. Czas.Praw.-Hist. 1973 t.25 z.2 s.287-295, z.4 s.293-295.
Pauli Lesław Bibliografia prac. Zesz.Nauk.UJ 1975 Prac.Praw. z.70 s.15-30.