Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Władysław Kazimierz August Pociecha
Data i miejsce urodzenia   1893-07-01 Kraków
Data i miejsce śmierci   1958-00-00 Kraków
Tytuł naukowy/specjalność   Prof.dr, historyk, rękopiśmiennik, wicedyrektor BJ, pracownik BJ,
Odsyłacze   red. Cygańska Janina,

Biogramy

Lepszy Kazimierz Władysław Pociecha (1893-1958). Kron.UJ 1957/58 [wyd.:] 1962 s.229-233.
Prof.dr Władysław Pociecha [Nekr.] Prz.Bibliot. 1958 R.XXVI z.1 s.68-69.
Barycz Henryk Władysław Pociecha [1893-1958]. Rocz.Bibliot. 1958 R.II s.1/2 s.367-390,[fot.2]
Baumgart Jan Nad mogiłą wicedyrektora Biblioteki Jagiellońskiej prof.dra Władysława Pociechy (1.II.1958). Biul.BJ 1958 R.10 nr 1 s.3-4.
Baumgart Jan Władysław Pociecha, jego życie i praca. Prz.Bibliot. 1958 R.XXVI z.2/3 s.97-100.
Władysław Pociecha [Nekr.] Małop.Stud.Hist. 1958 z.2 s.97-98.
Ciechanowska Zofia Działalność bibliotekarska Władysława Pociechy. Prz.Bibliot. 1958 R.XXVI z.2/3 s.100-108.
Ciechanowska Zofia Władysław Pociecha w Bibliotece Jagiellońskiej. Biul.BJ 1958 R.10 nr 1 s.5-10.
Lepszy Kazimierz Władysław Pociecha (1893-1958). [Nekr.] Kwart.Hist. 1958 R.65 nr 2 s.685-687.
Zathey Jerzy Władysław Pociecha (1893-1958). Wspomnienie pośmiertne. Wiad.Hist. 1958 R.1 nr 4/5 s.374-375.
Zathey Jerzy Ze wspomnień o współpracy z Władysławem Pociechą. Biul.BJ 1958 R.10 nr 1 s.10-12,[fot.].
Barycz Henryk Pociecha Władysław Kazimierz August (1893-1958). [Biogr.] Pol.Słow.Biogr. 1982 t.XXII s.19-23.
Zwiercan Marian Bibliotekarz, rękopiśmiennik, historyk epoki zygmuntowskiej-Władysław Pociecha. [w:] Znawcy rękopisów. Red.Janina Cygańska. Warszawa 2002 Wyd.SBP s.52-68,fot.,wybr.mater.biogr.

Bibliografie

Jałbrzykowska Anna Bibliografia prac Władysława Pociechy. Biul.BJ 1958 R.10 nr 1 s.5-10.
Barycz Henryk Pociecha Władysław Kazimierz August. Bibliografia. Pol.Słow.Biogr. 1982 t.XXVII s.23.