Wyszukiwanie

Wyszukiwanie proste |

Informacje o osobie

Biogramy

Weralski Marian [Nekr.] Więź 1994 nr 3 s.174.
Bałtruszajtys Grażyna Marian Weralski 1916-1993. [Biogr.] [w:] Profesorowie Wydz.Prawa i Administr.Uniw.Warsz.1808-2008. Pod red. Grażyny Bałtruszajtys. W-wa 2008 LexisNexis s.248-250,fot.,inform.biogr.s.250.

Bibliografie