Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Andrzej Boleski
Data i miejsce urodzenia   1877-04-05 Przemyśl
Data i miejsce śmierci   1965-10-10 Łódź
Tytuł naukowy/specjalność   Prof.dr hab., historyk literatury, krytyk literacki,
Odsyłacze   Baumfeld Andrzej,

Biogramy

Kupisz Kazimierz Wspomnienie o prof.Andrzeju Boleskim. Tyg.Powsz. 1967 nr 7 s.3.
Leszczyński Rafał Boleski Andrzej. [Biogr.] [W:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1967 PWN T.1: A-M. s.94-95.
Kupisz Kazimierz Andrzej Boleski. [Nekrologi członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego]. [W:] Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń 1963-1970. Łódz.Tow.Nauk. Łódź 1972 s.229-233. (z autops.)

Bibliografie

Rosenbergowa Mirosława Próba bibliografii podmiotowej i przedmiotowej Andrzeja Boleskiego. Red.Nauk.Jerzy Starnawski. Spraw.z Czyn.i Pos.ŁTN 1994 t.47 s.157-179.