Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Karol Dejna
Data i miejsce urodzenia   1911-11-10 Borki Wielkie k.Tarnopola
Data i miejsce śmierci   2004-04-16 Łódź
Tytuł naukowy/specjalność   Prof.dr hab., językoznawca, dr honoris causa UŁ,

Biogramy

Gala Sławomir 80-lecie Profesora Karola Dejny. Porad.Język. 1992 z.3 s.161-166,il.
[Profesor Karol Dejna]. Łódź 1991 Łódź.Tow.Nauk. s.15,s.[1],portr. (Sylwetki Łódzkich Uczonych; z.1)
Gala Sławomir Profesor Karol Dejna: na dziewięćdziesięciolecie urodzin. Jęz.Pol. 2001 z.5 s.321-324.
Gala Sławomir Karol Dejna (10 XI 1911 - 16 IV 2004). Stud.z Filol.Pol.i Słow. 2004 [T.] 39 s.13-19.
Polański Kazimierz Karol Dejna 1911-2004. Nauka 2005 [nr] 1 s.168-169.
Gala Sławomir Profesor Karol Dejna (10 XI 1911 - 16 IV 2004). Porad.Język. 2004 z.7 d.3-7.
Karol Dejna [Nekr.] Więź 2004 nr 12 (554) s.146-147.
Gala Sławomir Profesor Karol Dejna (10 XI 1911-16 IV 2004). Rozpr.Kom.Jęz.Łdz.Tow.Nauk. 04 T.49 s.7-12.
Karol Dejna [w:] Luminarze nauki polskiej w Uniwersytecie Łódzkim : pro memoria / Jarosław Kita. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 s. 37-40.
Jaros Irena Karol Dejna - twórca łódzkiej szkoły dialektologicznej [w:] My z nich. 2, Spuścizna językoznawców drugiej połowy XX wieku / redakcja naukowa Zbigniew Greń, Krystyna Kleszczowa, Zofia Zaron; Wydział Polonistyki UW. Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej. Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego : Bel Studio Sp. z o.o., 2018 s. 27-37.

Bibliografie

Bibliografia prac K.Dejny. [w:] [Profesor Karol Dejna]. Łódź 1991 Łodz.Tow.Nauk. s.11-15.
Dejna Karol. [Bibliografia prac]. [w:] Bibliografia prac językoznawczych łódzkiego środowiska polonistycznego. Materiały na konferencję Miasto-teren koegzystencji pokoleń. Łódź 1997 UŁ.Kat.Hist.Jęz.Pol.i Fil.Słow.,Kat.Dial.Pol.,Kat.Współcz.Jęz.Pol. s.11-13.