Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Jan Adamus
Data i miejsce urodzenia   1896-03-12 Kraków
Data i miejsce śmierci   1962-06-19 Łódź
Tytuł naukowy/specjalność   Prof.dr hab., prawnik, historyk prawa, kierownik Katedry Powsz.Hist.Państ.i Prawa Uniw.Łódz.,

Biogramy

Bardach Juliusz Jan Adamus [1896-1962]. Próba charakterystyki naukowej. Czas.Praw.-Hist. 1963 z.1 s.327-332,il.
Grajewski Henryk Jan Adamus 1896-1952. Zesz.Nauk.Uniw.Łódz. 1963 ser.1: Nauki human.-społ. z.31 Prawo s.186-194,bibliogr.
Grajewski Henryk Jan Adamus (12.III.1896-19.VI.1962). Państ.i Prawo 1963 R.18 z.1 s.114-115.; Rocz.Łódz. 1964 R.VII s.203-210.; Zesz.Nauk.Łódź 1964 nr 2 s.94-95.
Grajewski Henryk Jan Adamus. Zesz.Nauk.Uniw.Łódz. 1963 z. 31 s.179-194.
Grajewski Henryk: Jan Adamus. Życie Szk.Wyższ. 1964 nr 2 s.94-95.
Tymieniecki Kazimierz Jan Adamus. Rocz-i hist. 1964 R.30 s.263-265.
Bardach Juliusz Jana Adamusa wspominam...Czas.Praw.-Hist. 1997 z.1/2 s.163-173.
Rymaszewski Zygfryd Jan Adamus jako historyk prawa. Czas.Praw.-Hist. 1997 z.1/2 s.195-204.
Adamus Jan. [Biogr.] [W:] Wielka Encyklopedia PWN. Warszawa T.1 s.93. sygn.BJ B 204800 III,OIN

Bibliografie

Grajewski Henryk Bibliografia ważniejszych prac Jana Adamusa. Czas.Praw.-Hist. 1963 t.15 z.1 s.332-336.
Grajewski Henryk Bibliografia prac... Zesz.Nauk.Uniw.Łódz. 1963 Ser.1 z. 31 s.179-194.