Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Stanisław Czernik
Data i miejsce urodzenia   1899-01-16 Zochcin pod Opatowem
Data i miejsce śmierci   1969-12-03 Łódź
Tytuł naukowy/specjalność   poeta, pisarz, tłumacz, nauczyciel, ekonomista, popularyzator folkloru,
Odsyłacze   aut.: Nowaczyk F., red. Fryś-Pietraszkowa Ewa, Spiss Anna,

Biogramy

Kamieńska A. Czernik Stanisław. [Biogr.] Teatr Lud. 1966 nr 6 s.42-44.
Czernik Stanisław. Zgon (3.XII.1969). Przekrój 1969 nr 1288 s.2.; Polityka 1969 nr 51/52 s.2.; Współczesność 1969 nr 26 s.3,[fot.].; Życie Liter. 1969 nr 58 s.2,[fot.].
Słupecki T. Czernik Stanisław. Zgon (3.XII.1969). Dzien.Łódz. 1969 nr 289 s.2.
Czernik Stanisław. [Nekr.] Dzien.Lud. 1969 nr 293 s.2.; Ziel.Sztand. 1969 nr 99 s.2.; Życie Warsz. 1969 nr 294 s.9.
Czernik Stanisław. Wspomnienie pośmiertne. Tyg.Kult. 1969 nr 51/52 s.3,[fot.].
Burek W. Czernik Stanisław. Wspomnienie pośmiertne. Ziel.Sztand. 1969 nr 103/104 s.7,[fot.]
Bury S.E. Czernik Stanisław. Wspomnienie pośmiertne. Słowo Powsz. 1969 nr 294 s.2.
Chróścielewski T. Czernik Stanisław. Wspomnienie pośmiertne. Dzien.Łódz. 1969 nr 292 s.3.
Koprowski J. Czernik Stanisław. Wspomnienie pośmiertne. Odgłosy 1969 nr 50 s.2,[fot.].
Sobierajski S. Czernik Stanisław. Wspomnienie pośmiertne. Grom.Rol.Pol. 1969 nr 151 s.8.
Szewczyk W. Czernik Stanisław. Wspomnienie pośmiertne. Tryb.Lud. 1969 nr 302 s.4.
Czernik Stanisław. Zgon (1969). Dzien.Pol.i Dzien.Żołn. 1970 nr 30 s.3.; Kult.Parys. 1970 nr 11/2 s.231.; Kamena 1970 nr 1 s.2.
Czernik Stanisław. [Nekr.] Książ.dla Ciebie 1970 nr 1 s.5.
Bieńkowski Zygmunt Czernik Stanisław. Wspomnienie pośmiertne. Twórczość 1970 nr 4 s.150-151.
Dekowski J.P. Stanisław Czernik. Wspomnienie pośmiertne. Łódz.Stud.Etnogr. 1970 t.12 s.141-149,[fot.].
Górski K. Stanisław Czernik. Wspomnienie pośmiertne. Głos Naucz. 1970 nr 9 s.8,[fot.].
Jaworski K.A. Stanisław Czernik. Wspomnienie pośmiertne. Kamena 1970 nr 3 s.8,[fot.].
Kirło-Nowaczyk F. Stanisław Czernik. Wspomnienie pośmiertne. Połud.Wielkopol. 1970 nr 1 s.8.
Koprowski Jan Pamięci Stanisława Czernika. Tyg.Kult. 1969 nr 51/52 s.3,il.
Stanisław Czernik (1899-1969). Rocz.Liter. 1969 s.627-628,bibliogr.
Bieńkowski Zygmunt Stanisław Czernik (1899-1969). Twórczość 1970 nr 4 s.150-151.
Ledrowa Irena Stanisław Czernik. [Nekr.] Lud 1970 t.54 s.302-303,il.
Lechowa I. Czernik Stanisław. Zgon (1969). Wspomnienie pośmiertne. Lud 1970 t.54 s.302-303,[fot.].
Witan J. Czernik Stanisław. Wspomnienie pośmiertne. Polonistyka 1970 nr 2 s.73-74
Wójcik R. Czernik Stanisław. Wspomnienie pośmiertne. Chłop.Drog. 1970 nr 1 s.4.
Frasik J.A. Mój poeta. (Wspomnienie o Stanisławie Czerniku). Głos Młodz. 1971 nr 7 s.28-30,[fot.].
Kuna Michał Stanisław Czernik. Życie i twórczość...(Oprac.przy współudz. Mieczysława Czernika). Ostrzeszów 1972 s.237,s.nlb.3,tabl.1,portr.
Biskupski Andrzej Stanisław Czernik (1899-1969). Okolice 1984 nr 1/4 s.11-18,il.
Borzęcki J. Czernik Stanisław. [Wspomnienie]. Słowo 1987 s.9-14.
Andres Zbigniew Stanisław Czernik-autentyczny rodowód twórczości. Rzeszów 1990 WSP s.237,[3]s.
Mityk Iwona Stanisław Czernik. Kielce 1999 "Gens" s.104,s.[1],il.,bibliogr.; (Sylwetki Współczesnych Pisarzy; 8).
Wągiel Piotr Zbieżność Poety z Ziemią: w stulecie urodzin i trzydziestolecie śmierci Stanisława Czernika. Akcent 1999 nr 3/4 s.134-141.
Krawczyk-Wasilewska Violetta, Orszulak-Dudkowska Katarzyna Stanisław Czernik (1899-1969)[w:]Etnografowie i ludoznawcy polscy: sylwetki, szkice biograficzne. T. 2 / pod red. Ewy Fryś-Pietraszkowej, Anny Spiss. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze; Kraków: Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 2007 s. 55-58.

Bibliografie

Kuna Michał Bibliografia. [W:] Stanisław Czernik. Życie i twórczość. Ostrzeszów 1972 s.237,s.nlb.3,tabl.1,portr.
Andres Zbigniew Bibliografia. [W:] Stanisław Czernik - autentyczny rodowód twórczości. Rzeszów 1990 WSP s.227-231,indeks.