Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Adam Malicki
Data i miejsce urodzenia   1907-01-07 Przemyśl
Data i miejsce śmierci   1981-05-26 pochowany w Lublinie
Tytuł naukowy/specjalność   Prof.dr hab., geograf, geomorfolog, jeden z założycieli i pracownik UMCS w Lublinie, twórca lubelskiego ośrodka geograficznego,
Odsyłacze   aut.: Morawski Jan, red. Jackowski Antoni, red. Michno Anna,

Biogramy

Maruszczak Henryk Prof.Adam Malicki [Biogr.] Ann.UMCS 1971 sect.B vol.26 dod.s.VII-X,il.
Prof.dr Adam Malicki [Nekr.] Geogr.w Szk. 1981 nr 4 s.191.
Wojtanowicz Józef Adam Malicki (1907-1981). [Nekr.] Czas.Geogr. 1982 z.3/4 s.345-347,il.
Gardziel Zbigniew, Morawski Jan. Adam Malicki 1907-1981. [Nekr.] Ann.Soc.Geol.Pol. 1984 nr 3/4 s.441-446,il.
Harasimiuk Krystyna Profesor Adam Malicki (1907-1981). Losy lwowskich geografów w latach 1930-1945. [w:] Pamiętamy...Geografia polska w latach II wojny światowej, pod red.Antoniego Jackowskiego i Anny Michno. Kraków 2010 Inst.Geogr.i Gops.Przestrz.UJ s.129,fot.ryc.11.
Kardaszewska Elżbieta Malicki Adam (1907-1981) [w:] Geografowie polscy: słownik biograficzny. T. 2, K-P / pod redakcją Antoniego Jackowskiego, Kazimierza Krzemienia, Izabeli Sołjan; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Kraków: [Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ], 2018, s. 984-987, fot.

Bibliografie

Bogusz Alicja Bibliografia publikacji prof.dra...Adama Malickiego [oraz] Wykaz prac doktorskich wykonanych pod kierunkiem prof.dra Adama Malickiego. Ann.UMCS 1971 Sect.B vol.26 dod.s.XI-XXIII.
Bibliografia publ... Uzupełnienia. Ann.UMCS 1980/81 vol.35/36 dod.s.IV-V.
Gardziel Zbigniew, Morawski Jan. Adam Malicki. Spis ważniejszych publikacji. Ann.Soc.Geol.Pol. 1984 nr 3/4 s.446.