Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Kazimierz Małecki
Data i miejsce urodzenia   1894-12-15 Mosty Wielkie (ob. rejon sokalski, Ukraina)
Data i miejsce śmierci   1981-05-12 Kraków
Tytuł naukowy/specjalność   Dr filozofii, geograf, nauczyciel geografii, żołnierz, pracownik IG UJ, dyrektor Państwowego Gimnazjum w Bielsku, adiunkt w AGH i na Politechnice Krakowskiej,

Biogramy

Jackowski Antoni Małecki Kazimierz (1894-1981) [w:] Geografowie polscy: słownik biograficzny. T. 2, K-P / pod redakcją Antoniego Jackowskiego, Kazimierza Krzemienia, Izabeli Sołjan; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Kraków: [Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ], 2018, s. 990.

Bibliografie