Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Władysław Jeż-Jarecki
Data i miejsce urodzenia   1921-09-27
Data i miejsce śmierci   1981-05-27
Tytuł naukowy/specjalność   Etnograf, kustosz i kurator Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie,

Biogramy

Jeż-Jarecka Zofia Władysław Jeż-Jarecki [w:]Etnografowie i ludoznawcy polscy: sylwetki, szkice biograficzne. T. 1 / pod red. Ewy Fryś-Pietraszkowej, Anny Kowalskiej-Lewickiej, Anny Spiss. Kraków : Wydaw. Naukowe DWN: Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 2002 s. 151-152.
Jeż-Jarecki Władysław (1921-1981). [Nekr.] Zesz.Państ.Muz.Etnogr. 1979/82 t.20/23 s.5-6,il.

Bibliografie