Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Biogramy

Ks.kard.Stefan Wyszyński-Prymas Polski. [Biogr.] Nasza Przeszł. 1958 t.9 s.9-18,il.
Glass Henryk Stefan Wyszyński [1901-1981]. [w:] W pracy i walce. Życiorysy 16 wybitnych Polaków XX wieku. Londyn 1967 s.55-73,bibliogr.
Działalność Ks.Prymasa [Stefana Wyszyńskiego] w okresie włocławskim. Oprac.Józef Iwanicki, Wincenty Dudek, Stanisław Piotrowski, Stanisław Olejnik. Aten.Kapł. 1972 R.64 z.1/2 s.34-61.
Życiorys Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Kierunki 1981 nr 23 s.1-2.; WTK 1981 nr 93 s.4-5,il.
Stefan Wyszyński. Odszedł nasz Ojciec. [Nekr.] Ład 1981 nr 11/12 s.1,il.
Życiorys księdza Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Warszawa [1981] s.1,s.nlb.16.
Wyszyński Stefan. [Materiały pośw.pamięci Prymasa Polski, ks.kardynała Stefana Wyszyńskiego]. Chrześc.w Świec. 1981 nr 4 s.79,il.
Rysiak Gwidon Stefan Kardynał Wyszyński [Nekr.] Student 1981 nr 14 s.2.
Żychiewicz Tadeusz Umarł Prymas Polski [Stefan Wyszyński]. Tyg.Powsz. 1981 nr 23 s.3,il.
Peszkowski Zdzisław J. Wokół umiłowanego Prymasa Tysiąclecia [Stefana Wyszyńskiego]. Poznań 1982 Pallotinum Polon.Zakł.Nauk.Seminar.Pol. s.109,s.nlb.2,tabl.24.
Nitecki Piotr Stan badań nad życiem i działalnością kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stud.Gnesn. 1984 t.8 s.85-108.
Kupczyk Tadeusz Jan Szkic do portretu prymasa [Stefana Wyszyńskiego]. Drogowskazy 1988 nr 6 s.24-25,44-45,il.
Piasecki B. Zarys osobowości Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Głos 1990 nr 62/63 s.58-65.
Ferenc Danuta Stefan kardynał Wyszyński-człowiek wielu wymiarów i jego nauka społeczna. (Sesja naukowa w Czerwińsku). Not.Płoc. 1993 nr 4 s.54-55,il.
Fudali Irena Myśl społeczna Stefana Wyszyńskiego-Prymasa Polski. Kielce 1993 "Apla" s.123.
Raina Peter Kardynał Wyszyński. Warszawa 1993 "Książka Polska" [T.] 1: Droga na Stolicę Prymasowską.s.254.; [T.] 2: Losy więzienne. s.204,s.[2].
Raina Peter Kardynał [Stefan] Wyszyński. Warszawa 1994 "Książka Polska" [T.] 3: Czasy Prymasowskie: 1956-1961. s.238.
Raina Peter Kardynał [Stefan] Wyszyński. Warszawa 1994 "Książka Polska" [T.] 4: Czasy Prymasowskie: 1962-1963. s.220.
Jasiński Andrzej Kardynał Stefan Wyszyński-świadek wiary. T.1: 1901-1950. s.118,s.[2].
Jasiński Andrzej Kardynał Stefan Wyszyński-świadek wiary. Gniezno 1999 "Gaudentianum" T.2. 1951-1953. s.94,s.[1].
Jasiński Andrzej Kardynał Stefan Wyszyński-świadek wiary. Gniezno 1999 "Gaudentinum" T.3. 1953-1956. s.111,s.[3].
Pylak Bolesław Stefan Wyszyński-biskup lubelski: 1946-1049. Wyd.2 zm. Lublin 2000 Red.Wyd.JUL s.252,s.[1]ms.[61],il.,mapa.
Micewski Andrzej Stefan Kardynał Wyszyński (1901-1981). Warszawa 2000 Lud.Spółdz.Wyd.Muz.Hist.Pol.Ruch.Lud. s.445,s.[2],il.kolor.
Dziuba Andrzej Franciszek, Kreczmański Mirosław. Cardinal Stefan Wyszyński. Primate of Poland: a life-sketch. [Transl.Regis N.Barwig]. Warsaw 2000 Wyd.S.Loretanek s.15,s.[2],s.[32],tab;.,il.(w tym kolor.)
Bujak Adam Prymas tysiąclecia [Stefan Wyszyński] Adam Bujak, Krzysztof Wellman, Piotr Wojtowicz, [red.Jolanta Sosnowska]. Kraków 2000 "Biały Kruk" s.157,s.[3],il.( w tym kolor.0.
Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia-mąż stanu 1901-1981-2001, [red.i koncepcja całości Henryk Jerzmanowski]. Warszawa 2001 Wyd.Sejmowe s.96,s.[4],tabl.,kolor.,il.
Romaniuk Marian Piotr Życie, twórczośc i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Warszawa 2001 Pax T.1,2, T.3: 1963-1972. s.893,[3] .
Wspomnienia o Stefanie Kardynale Wyszyńskim; czas nigdy go nie oddali [red.Anna Rastawicka, Bronisław Piasecki; współspr.przy oprac.i wyd.Marek Zieliński]. Kraków 2001 "M" s.266,s.[6],il.
Boniewicz Edmund Kardynał Stefan Wyszyński Sługa Boży i Mąż Stanu. Communio 2001 nr 3 s.9-16.
Romaniuk Marian Piotr Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia T.4. 1972-1981. Warszawa 2002 "Pax" 951 s.,[1] s.,[44] s.,tabl.,il.
Kalinowski Marian Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas 1000-lecia i mąż stanu: (w 100 rocznicę urodzin i 20 rocznicę śmierci). Rocz.Otwock. 2001 T.6 s.126-128,
Stefan kardynał Wyszyński (1901-1981)-Prymas Tysiąclecia, pod red.Kazimierza Pierzchały i Stefana Budzyńskiego. Warszawa 2001 "Adam" 192 s.
Raina Peter Kardynał [Stefan] Wyszyński (1901-1981). 4. Czasy prymasowskie 1926-1963. Warszawa 2005 Wyd.von borowiecky 226 s.,[3].
Pylak Bolesław Biskup lubelski, Prymas Tysiaclecia, sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński (1901-1981). [Nekr.] [w:] W duchu i prawdzie. Sylwetki Kościoła lubelskiego (1805-2005). Red.Henryk Misztal. Lublin 2005 Gaudium s.171-176,bibliogr.
Panuś Kazimierz Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981). Nauczyciel narodu. [w:] Wielcy mówcy Kościoła w Polsce. Kraków 2005 UNUM s.359-379,fot.,[wskazówki bibliogr.s.474].
Zamora Bogumiła Pasterz i Ojciec narodu: Stefan kardynał Wyszyński (1901-1981). Komańcza 2007 Wyd.Granmark 62, [2]s.,il.(w tym kolor.),bibliogr.s.62.
Wróblewska Teresa Prymas Tysiąclecia wobec "Machiny politycznej" II połowy XX wieku Stefan Wyszyński (1901-1981). [Biogr.] [w:] Duch narodowy. Postacie polskich polityków XX w. Łomża 2007 "Stopka" s.131-160,fot.
Bednarek Antoni Wyszyński Stefan [Biogr.] [w:] Setnik oratorów polskich XIX i XX wieku. Lublin 2008 KUL s.365-369,bibliogr.
Czaczkowska Ewa K. Kardynał Wyszyński [Stefan] (1901-1981). Warszawa 2009 świat Książki - Bertelsman Media 678,[1]s.,[24]s.tabl.,il. (Autorytety).
Dziuba Andrzej Franciszek Wprowadzenie [Wyszyński Stefan] (1901-1981). [Biogr.][Materiały z konferencji naukowej "W 50.rocz.powrotu kard.Stefana Wyszyńskiego do posługi prymasowskiej]. Stud.Prymas. 2007 [T.] 1 s.19-22.
Pach Jan Jasna Góra w życiu i myśli prymasa Stefana Wyszyńskiego. Alma Mater 2007 Nr 94 s.51-55.

Bibliografie

Padacz Władysław Bibliografia prac ks.kard.Stefana Wyszyńskiego za lata 1958-1970. Kraków 1971 s.7-46.
Skiełczyński Zbigniew Wykaz listów pasterskich kard.Srefana Wyszyńskiego. [w:] Soli Deo. Warszawa 1974 s.81-108.
Andruszkiewicz Teresa Bibliografia prac ks.kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski wydrukowanych w latach 1970-1976. Chrześc.w Świec. 1977 nr 1 s.89-111.
Stępniewski Wiesław Bibliografia publikacji religijno-społecznych ś.p.Kardynała Prymasa. Ład 1981 nr 15 s.8,il.
Zwoliński Andrzej Zawiera bibliogr.prac ks.S.Wyszyńskiego za okres 1926-1939. [W:] Ks.Stefan Wyszyński wobec kryzysu społeczno-gospodarczego Polski lat trzydziestych XX wieku: rozprawa doktorska. Lublin 1990 KUL s.133-145.
Fudali Irena Bibliografia prac S.Wyszyńskiego. [w:] Myśl społeczna Stefana Wyszyńskiego-Prymasa Polski. Kielce 1993 "Apla" s.101-103.
Rulka Kazimierz Bibliografia podmiotowa ks.Stefana Wyszyńskiego-okres włocławski (do 1946 r.). Aten.Kapł. 2001 T.136 z.3 s.511-526.
Poniński Antoni Przegląd publikacji dotyczących uwięzienia Prymasa Wyszyńskiego Stefana. Aten.Kapł. 2004 T.142 z.1 s.170-172.
Romaniuk Marian Piotr Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia: przewodnik bibliograficzny 1921-2005. Radom 2006 Pol.Wyd.Encyklop. 810 s.