Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Mieczysław Piszczkowski
Data i miejsce urodzenia   1901-08-08 Mielnica nad Dniestrem
Data i miejsce śmierci   1981-05-23 Kraków
Tytuł naukowy/specjalność   Prof.dr hab., historyk literatury,

Biogramy

Maślanka Julina Mieczysław Piszczkowski. Ruch Liter. 1971 z.3 s.135-139.
Piszczkowski Mieczysław. Zgon (23.V.1981). Życie Liter. 1981 nr 23 s.19.
Piszczkowski Mieczysław [Nekr.] Dzien.Pol. 1981 nr 106 s.5.; Tydz.Pol. 1981 Londyn nr 32 s.11.; Tyg.Powsz. 1981 nr 35 s.5.
Grzeszczuk Stanisław Piszczkowski Mieczysław. Zgon (1981). Wspomnienie pośmiertne. Pam.Liter. 1983 nr 2 s.387-398,[fot.].
Maślanka Julian Mieczysław Piszczkowski (8.VIII.1901-23.V.1981). [Nekr.] Rocz.Komis.Hist.-Liter. 1984 [t.] 21 s.197-201,il.
Piszczkowski Mieczysław. [Biogr.] [W:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1985 PWN T.2.: N-Ż. s.176.

Bibliografie

Maślanka Julian Bibliografia prac...[po roku 1957]. Ruch Liter. 1971 z.3 s.135-139.