Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Hilary Łęski h. Ostoja
Data i miejsce urodzenia   1834-04-14 Starzynki
Data i miejsce śmierci   1920-00-00
Tytuł naukowy/specjalność   Ziemianin, właściciel maj. Biała Waka (pow. wileńsko-trocki), fundator kościoła w Białej Wace, członek zarządu Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie,

Biogramy

Jasieńska Krystyna, Jasieński Jerzy Łęski Hilary [w:] Ziemianie polscy XX wieku: słownik biograficzny. Cz. 5 / [kom. red. Antoni Arkuszewski et. al.]. Warszawa: "DiG"; 2000, s. 76.

Bibliografie