Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Zygmunt Janiszewski
Data i miejsce urodzenia   1888-00-00 Warszawa
Data i miejsce śmierci   1920-00-00
Tytuł naukowy/specjalność   Prof.dr hab., matematyk, prof. Uniw. Warszawskiego,
Odsyłacze   red.: Strzałkowski Adam,

Biogramy

Knaster Bronisław Zygmunt Janiszewski [w 40-lecie śmierci] Rocz.Pol.Tow.Matem. 1960 Ser 2: Wiad.matem. [T.] 4 [z.] 1 s.1-9,il.
Straszewicz Stefan Ze wspomnień o Zygmuncie Janiszewskim. Rocz.Pol.Tow.Matem. 1965 Ser 2 T.8 s.131-133.
Piotrowski Walerian Przyczynek do biografii Zygmunta Janiszewskiego. Matematyka 1989 nr 2 s.122-124,il.
Duda Roman Początki topologii w Polsce. 9. Wybitni topolodzy warszawscy przed II wojną światową [w:] Recepcja w Polsce nowych kierunków i teorii naukowych, pod red. Adama Strzałkowskiego. Kraków 2001 Polska Akademia Umiejętności (Monografie / Polska Akademia Umiejętności. Komisja Historii Nauki ; 4) s.135.
Janiszewski Zygmunt [w:] Matematycy polscy w dwudziestoleciu międzywojennym : studium historyczne / Małgorzata Przeniosło. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2011, s. 384.

Bibliografie

Knaster Bronisław Spis prac. Rocz.Pol.Tow.Matem. 1960 Ser 2: Wiad.matem. 1960 [T.] 4 [z.] 1 s.9.
Bibliographie des travaux de Zygmunt Janiszewski. [Dans:] Oeuvres choisies. Warszawa 1962 s.14.