Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Adam Prażmowski
Data i miejsce urodzenia   1853-10-25 Siedliska, pow. jasielski
Data i miejsce śmierci   1920-08-20 Kraków
Tytuł naukowy/specjalność   Prof.dr hab., prof.dr hab.UJ, mikrobiolog, działacz spółdzielczy, pracownik UJ,
Odsyłacze   aut.: Mieczyńska Anna, Goldfinger Władysław, Ziemiecka Jadwiga,

Biogramy

Hryniewiecki Bolesław Adam Prażmowski. W setną rocznicę urodzin (1853-1920). Acta Soc.Botan.Pol. 1954 nr 1 s.217-227,il.
Nowotny-Mieczyńska Anna Dzieło i życie Adama Prażmowskiego...Stud.Mat.Dziej.Nauk.Pol. 1972 Ser B z.23 s.101-111,il.
Baraniecki Maryan A. Adam Prażmowski [Biogr.] Tyg.Ilustr. 1880 nr 244 s.138-142.
Marszewska-Ziemiecka Jadwiga Adam Prażmowski 1853-1920. Nauka Polska 1961 nr 2 s.201-206,il.
Kunicki-Goldfinger Władysław Adam Prażmowski (1853-1920). Post.Mikrob. 1978 z.2 s.5-7,il.
Kosiek Zdzisław Prof.dr hab.Adam Prażmowski (1853-1920). Zesz.Nauk.AR.Krak. 1985 Hist.Rol. z.7 s.165-168,il.
Kosiek Zdzisław Prażmowski Adam (1853-1920). [Biogr.] PSB 1984/85 T.28 s.376-378,bibliogr.

Bibliografie

Hryniewiecki Bolesław Spis prac prof.dr Adama Prażmowskiego. Acta Soc.Botan.Pol. 1954 nr 1 s.227.
Nowotny-Mieczyńska Anna Bibliografia ważniejszych prac... Stud.Mat.Dziej.Nauk.Pol. 1972 ser.B z.23 s.111.
Wykaz prac A.Prażmowskiego [w:] Adam Prażmowski 1853-1920. Nauka Polska 1961 R.9 nr 2 s.206.