Wyszukiwanie

Wyszukiwanie proste |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Wojciech Janczyk
Data i miejsce urodzenia   1964-03-18 Warszawa
Data i miejsce śmierci   0000-00-00
Tytuł naukowy/specjalność   Mgr, inżynier, podsekr.stanu w MI,

Biogramy

Janczyk Wojciech. [wzm.biogr.] Noty Biogr.PAP 2004 Ja-9. (z autops.)

Bibliografie