Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Janusz Barta
Data i miejsce urodzenia   1947-03-29 Kraków
Data i miejsce śmierci   0000-00-00
Tytuł naukowy/specjalność   Prof., prawnik,
Odsyłacze   red.: Matlak Andrzej, red.: Stanisławska-Kloc Sybilla,

Biogramy

Słowo wstępne [biografia] [w:] Spory o własność intelektualną: księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. Andrzej Matlak, Sybilla Stanisławska-Kloc. Warszawa 2013 Lex a Wolters Kluwer Business s.5-11, fot. kolor. przed s.5.

Bibliografie

Gwizdowska Joanna [oprac.] Wykaz publikacji: Publikacje indywidualne prof. dr. hab. Janusza Barty [w:] Spory o własność intelektualną: księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. Andrzej Matlak, Sybilla Stanisławska-Kloc. Warszawa 2013 Lex a Wolters Kluwer Business s.17-21
Gwizdowska Joanna [oprac.] Publikacje wspólne prof. Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza [w:] Spory o własność intelektualną: księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. Andrzej Matlak, Sybilla Stanisławska-Kloc. Warszawa 2013 Lex a Wolters Kluwer Business s.24-36.