Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Ryszard Markiewicz
Data i miejsce urodzenia   1948-02-25 Kraków
Data i miejsce śmierci   0000-00-00
Tytuł naukowy/specjalność   Prof., prawnik,
Odsyłacze   red.: Matlak Andrzej, red.: Stanisławska-Kloc Sybilla,

Biogramy

Słowo wstępne [biografia] [w:] Spory o własność intelektualną: księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. Andrzej Matlak, Sybilla Stanisławska-Kloc. Warszawa 2013 Lex a Wolters Kluwer Business s.5-11, fot. kolor. przed s.5.
Dziwisz Elżbieta Ryszard Markiewicz. Alfabet osobisty. Alma Mater: miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015 nr 173-174 s. 32-40, fot.

Bibliografie

Gwizdowska Joanna [oprac.] Wykaz publikacji: Publikacje indywidualne prof. dr. hab. Ryszarda Markiewicza [w:] Spory o własność intelektualną: księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. Andrzej Matlak, Sybilla Stanisławska-Kloc. Warszawa 2013 Lex a Wolters Kluwer Business s. 21-24.
Gwizdowska Joanna [oprac.] Publikacje wspólne prof. Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza [w:] Spory o własność intelektualną: księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. Andrzej Matlak, Sybilla Stanisławska-Kloc. Warszawa 2013 Lex a Wolters Kluwer Business s.24-36.