Wyszukiwanie

Wyszukiwanie proste |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Marian Kulczycki
Data i miejsce urodzenia   1924-08-13 Stanisławów
Data i miejsce śmierci   1995-08-07
Tytuł naukowy/specjalność   Prof.dr hab., filozof, psycholog, dr med., lekarz,
Odsyłacze   aut.: Niejodek Irena, red.: Szablicka-Żak Jolanta,

Biogramy

Heszen-Niejodek Irena Prof.dr hab.Marian Kulczycki: wspomnienie. Acta Univ.Wratisl. 1998 Prac.Psychol. nr 48 s.9-14.
Dębska urszula Marian Kulczycki (1924-19950. Niezapomniany romantyk myśli psychologicznej. [w:] Ocalić od niepamięci. Praca zbiorowa pod red. Jolanty Szablickiej-Żak. Kraków 2000 "Impuls" s.71-78.

Bibliografie

Publikacje profesora Mariana Kulczyckiego. Acta Univ.Wratisl. 1998 Prac.Psychol. nr 48 s.191-196.
Dębska Urszula Bibliografia prac Mariana Kulczyckiego. [w:] Ocalić od niepamięci. Praca zbiorowa pod red.Jolanty Szablickiej-Żak. Kraków 2000 "Impuls" s.71-78.