Wyszukiwanie

Wyszukiwanie proste |

Informacje o osobie

Imię i nazwisko   Jerzy Michał Jastrzębowski
Data i miejsce urodzenia   1937-09-27 Warszawa
Data i miejsce śmierci   0000-00-00
Tytuł naukowy/specjalność   dziennikarz, filolog, delegat na I Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność,
Odsyłacze   Jastrzębowski Jerzy, oprac.: Piotrowski Mirosław,

Biogramy

Jastrzębowski Jerzy Michał [w:] Ludzie Solidarności. Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ"S". [Region Mazowsze]-MSW, Biuro"C".Do druk.przygot.i przedm.opatrzył Mirosław Piotrowski. Lublin 2002 KIK s.216,fot.

Bibliografie