Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej

Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

1 2 3 4 5 ... 7
Drobner, Mieczysław
Drozdowska, Wanda
Dunin-Horkawicz, Janusz
Durajowa, Barbara
Dziedzina, Julian
Fabierkiewicz, Wacław
Farbotko, Józef
Fijałek, Jan Stanisław
Fondaliński, Jan
Gajl, Natalia
Gąsiorowska-Kruszewska, Hanna
Golachowski, Stanisław
Golias, Marian
Grabianka h. Leszczyc, Ludwik
Grajewski, Edward
Grajewski, Henryk
Grochowska, Sabina
Gromczyński, Wiesław
Grottowa, Kazimiera
Gryglas, Mieczysław
Guzik, Stefan
Gzella, Zygmunt
Habrowska-Karwowska, Maria
Halicz, Benedykt
Hampel, Tadeusz
Han-Ilgiewicz, Natalia
Has, Wojciech Jerzy
Hessen, Sergiusz
Hilarowicz, Tadeusz
Hiszpańska, Zofia
Hochenberg, Ruchla
Jabłonowska, Janina
Jaklicz, Andrzej
Jakubowski, Jerzy
Janikowski, Józef
Jankowska, Elżbieta
Janowski, Witold
Jarocińska, Aniela
Jarwicz, Jadwiga
Jasiński, Jan
Jatczak, Walenty
Jaworska, Janina
Jaworski, Edward
Jaworski, Kazimierz
Jażdżewski, Konrad
Jędrzejewski, Andrzej
Jóźwiak, Henryk
Jóźwiak, Zdzisław Jan
Juszczyk, Bogdan
Kaczmarek, Roman
1 2 3 4 5 ... 7

Baza zawiera opisy bibliograficzne biogramów i bibliografii osobowych Polaków, także tych mniej znanych, urodzonych po 1850 r. Dotyczy osób, dla których opublikowano biogram, nekrolog lub bibliografię podmiotową czy przedmiotową. Składa się z rekordów dotyczących ok. 47 350 osób (stan na kwiecień 2019 r.). Każdy rekord zawiera:

  • nazwisko i imię (imiona) opisywanej osoby,
  • daty oraz miejsca jej urodzenia i śmierci (o ile były podane w opisie bibliograficznym biogramu czy nekrologu),
  • rodzaj uprawianej przez nią działalności czy zawód (o ile podany)
  • pełnioną funkcję (o ile podana),
  • tytuły naukowe (o ile podane),
  • opisy bibliograficzne biogramów,
  • opisy bibliograficzne bibliografii osobowych

Baza ta nie jest pełnotekstowa, po odnalezieniu potrzebnych informacji o materiałach do biografii danej osoby, należy szukać wymienionych tytułów czasopism lub wydawnictw zbiorowych w odpowiednich katalogach.

Zakresem czasowym baza obejmuje głównie publikacje, jakie ukazały się od r. 1945 r.
Wszelkie pytania i uwagi odnośnie bazy prosimy kierować na adres Sekcji Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej BJ: oinka@uj.edu.pl

Baza Biogramów powstała w Bibliotece Jagiellońskiej na podstawie gromadzonych od lat kartotek osobowych. Początkowo była dostępna na jednym komputerze, od r. 2006 - w sieci komputerów Biblioteki Jagiellońskiej, a od kwietnia 2009 r. może z niej korzystać każdy użytkownik Internetu. Koncepcję bazy z wykorzystaniem oprogramowania Micro CDS/ISIS stworzyła mgr Maria Bystrowska w r. 1992. Wprowadzaniem danych od r. 1993 do marca 2013 r. zajmowała się mgr Krystyna Bielawska, kustosz dyplomowany, przy współudziale koleżanek i kolegów z Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów. Program do obsługi bazy w Internecie stworzył Kacper Harabasz. Korekty programu oraz nowy interfejs bazy na portalu  BJ wykonał Łukasz Głowacki.  Źródła, wykorzystane do wyszukiwania biogramów i bibliografii osobowych  zmieniały się wraz ze zmianami w dostępności do informacji o osobach w sieci. W ostatnich latach skupiliśmy się na takich informacjach, do których trudno dotrzeć poprzez inne dostępne w sieci bazy (np. zrezygnowaliśmy z powielania informacji dostępnych w bazach Biblioteki Narodowej), a w zamian za to zaczęliśmy przeglądać nowości napływające do Biblioteki Jagiellońskiej. Wyciągamy w ten sposób biografie i bibliografie osobowe zamieszczone w rozdziałach książek – czyli udostępniamy informacje, do których nie można dotrzeć poprzez indeksy osobowe lub przedmiotowe innych baz obecnych w Internecie.

Dla naszych użytkowników stworzyliśmy spis Ogólnodostępne bazy i informatory polskie w którym m.in. podajemy listę: Bazy biograficzno-bibliograficzne, o które można rozszerzyć poszukiwania dotyczące informacji o osobach, jeżeli osoby te nie występują w Bazie Biogramów.

Uzupełnieniem niniejszej bazy online jest kartoteka, dostępna w Czytelni Informacji Naukowej BJ. Obejmuje ona nekrologi zamieszczone w kilku wybranych dziennikach krakowskich z lat 1918-1939 oraz nekrologi osób żyjących w wieku XIX.

Artykuł p. Krystyny Bielawskiej pt.:"Bio-bibliograficzna baza Biblioteki Jagiellońskiej dotycząca Polaków XX i XXI wieku – historia i stan obecny".