Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie proste |

1 2
Bandrowski, Ernest Tytus
Bastyr, Stefan
Brykner, Stanisław
Chłędowski, Kazimierz
Cieślewski, Franciszek
Czarliński, Eugeniusz
Czartoryski, Zygmunt
Dąbrowski, Zdzisław
Demeter, Jan
Dębski, Władysław
Dratwiński, Kazimierz Józef
Dziembowski, Kazimierz Feliks
Eminowicz, Roman
Fitkau, Kazimierz Maciej
Gąsienica Józkowy, Maciej
German, Ludomił
Golmer, Ludwik
Gorazdowski, Zygmunt
Gradowski, Antolek
Grodzińska, Teresa
Habryka, Konrad
Horodyski, Władysław
Huber, Jan
Jaczynowska, Katarzyna
Janiszewski, Zygmunt
Jaroszewska, Bolesława
Jaworski, Józef
Jeske-Choiński, Teodor
Klecki, Walerian
Klemensiewicz, Stanisław
Kłoczowski h. Rawicz, Piotr Józef
Kohnstam, Aron
Kramsztyk, Zygmunt
Kretkowski h. Dołęga, Mieczysław
Kurdyban, Józef
Leniek, Jan
Lentz, Stanisław
Łęski h. Ostoja, Hilary
Marczewski, Ludwik
Mielęcki, Andrzej
Moszyński h. Nałęcz, Jan Florian
Ostoja-Sulnicki, Józef
Parczewska, Melania
Plater-Zyberkówna, Cecylia
Pogonowski, Stefan
Poray-Wojciechowski, Witold
Prażmowski, Adam
Radliński, Ignacy
Rogalski, Ludwig
Rozumkiewicz, Stanisław
1 2

Baza zawiera opisy bibliograficzne biogramów i bibliografii osobowych Polaków, także tych mniej znanych, urodzonych po 1850 r. Dotyczy osób, dla których opublikowano biogram, nekrolog lub bibliografię podmiotową czy przedmiotową. Składa się z rekordów dotyczących ok. 50 000 osób (stan na czerwiec 2020 r.). Każdy rekord zawiera:

  • nazwisko i imię (imiona) opisywanej osoby,
  • daty oraz miejsca jej urodzenia i śmierci (o ile były podane w opisie bibliograficznym biogramu czy nekrologu),
  • rodzaj uprawianej przez nią działalności czy zawód (o ile podany)
  • pełnioną funkcję (o ile podana),
  • tytuły naukowe (o ile podane),
  • opisy bibliograficzne biogramów,
  • opisy bibliograficzne bibliografii osobowych

Baza ta nie jest pełnotekstowa, po odnalezieniu potrzebnych informacji o materiałach do biografii danej osoby, należy szukać wymienionych tytułów czasopism lub wydawnictw zbiorowych w odpowiednich katalogach.

Zakresem czasowym baza obejmuje głównie publikacje, jakie ukazały się od r. 1945 r.
Wszelkie pytania i uwagi odnośnie bazy prosimy kierować na adres Sekcji Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej BJ: oinka@uj.edu.pl

Baza Biogramów powstała w Bibliotece Jagiellońskiej na podstawie gromadzonych od lat kartotek osobowych. Początkowo była dostępna na jednym komputerze, od r. 2006 - w sieci komputerów Biblioteki Jagiellońskiej, a od kwietnia 2009 r. może z niej korzystać każdy użytkownik Internetu. Koncepcję bazy z wykorzystaniem oprogramowania Micro CDS/ISIS stworzyła mgr Maria Bystrowska w r. 1992. Wprowadzaniem danych od r. 1993 do marca 2013 r. zajmowała się mgr Krystyna Bielawska, kustosz dyplomowany, przy współudziale koleżanek i kolegów z Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów. Program do obsługi bazy w Internecie stworzył Kacper Harabasz. Korekty programu oraz nowy interfejs bazy na portalu  BJ wykonał Łukasz Głowacki.  Źródła, wykorzystane do wyszukiwania biogramów i bibliografii osobowych  zmieniały się wraz ze zmianami w dostępności do informacji o osobach w sieci. W ostatnich latach skupiliśmy się na takich informacjach, do których trudno dotrzeć poprzez inne dostępne w sieci bazy (np. zrezygnowaliśmy z powielania informacji dostępnych w bazach Biblioteki Narodowej), a w zamian za to zaczęliśmy przeglądać nowości napływające do Biblioteki Jagiellońskiej. Wyciągamy w ten sposób biografie i bibliografie osobowe zamieszczone w rozdziałach książek – czyli udostępniamy informacje, do których nie można dotrzeć poprzez indeksy osobowe lub przedmiotowe innych baz obecnych w Internecie.

Dla naszych użytkowników stworzyliśmy spis Ogólnodostępne bazy i informatory polskie w którym m.in. podajemy listę: Bazy biograficzno-bibliograficzne, o które można rozszerzyć poszukiwania dotyczące informacji o osobach, jeżeli osoby te nie występują w Bazie Biogramów.

Uzupełnieniem niniejszej bazy online jest kartoteka, dostępna w Czytelni Informacji Naukowej BJ. Obejmuje ona nekrologi zamieszczone w kilku wybranych dziennikach krakowskich z lat 1918-1939 oraz nekrologi osób żyjących w wieku XIX.

Artykuł p. Krystyny Bielawskiej pt.:"Bio-bibliograficzna baza Biblioteki Jagiellońskiej dotycząca Polaków XX i XXI wieku – historia i stan obecny".