Biblioteki współtworzące Katalog

Katalog Komputerowy Zbiorów Bibliotek UJ od początku zaprojektowany został jako centralny katalog księgozbiorów wszystkich bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego i dlatego do współpracy przy tworzeniu wspólnej bazy przystąpiły i przystępują kolejne biblioteki UJ:

Biblioteka

symbol
biblioteki
od ...
Biblioteka Jagiellońska KR U od 1994
Biblioteka Instytutu Fizyki KR U/28 od 1995
Biblioteka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej KR U/21 od 1996
Biblioteka Polonistyki KR U/66 od 1996
Wydziałowa Biblioteka Prawnicza KR U/16 od 1996
Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej KR U/69 od 1997
Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej KR U/19 od 1997
Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum KR U/42 od 1999
Biblioteka Instytutu Botaniki KR U/31 od 1999
Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej KR U/68 od 1999
Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii KR U/61 od 1999
Biblioteka Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych KR U/39 od 1999
Biblioteka Instytutu Archeologii KR U/55 od 2000
Biblioteka Instytutu Filologii Orientalnej KR U/65 od 2000
Wydziałowa Biblioteka Chemii KR U/36 od 2000
Biblioteka Obserwatorium Astronomicznego KR U/30 od 2001
Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych KR U/4 od 2001
Biblioteka Instytutu Filozofii KR U/47 od 2002
Biblioteka Instytutu Historii KR U/56 od 2002
Biblioteka Zakładu Filologii Węgierskiej KR U/17 od 2003
Biblioteka Katedry Amerykanistyki KR U/14 od 2004
Biblioteka Instytutu Rosji i Europy Wschodniej KR U/70 od 2005
Biblioteka Instytutu Socjologii KR U/53 od 2005
Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Zarz. nr 60 Rektora UJ z 2.11.2005 r. powstała z połączenia (między innymi):
  • Biblioteki Instytutu Ekonomii i Zarządzania (KR U/46 od 1997, KR U/38 od 2003)
  • Biblioteki Inst. Prawa Własności Intelektualnej (KR U/41 od 1999, KR U/46 od 2007, od roku 2012 włączona w strukturę Wydziałowej Biblioteki Prawniczej - KR U/16)
  • Biblioteka Instytutu Psychologii Stosowanej (od 2006)
  • Biblioteka Instytutu Studiów Regionalnych (KR U/13 od 2003, KR U/46 od 2009) - od 2014 -  odrębna jednostka Biblioteka Instytutu Studiów Międzykulturowych (KR U/13)
KR U/46 od 2006
Biblioteka Nauk Przyrodniczych
Zarz. nr 54 Rektora UJ z 15.07.2004 bibliotekę tworzą:
  • Biblioteka Wydziału Biotechnologii (KR U/32 1996-2006)
  • Biblioteka Inst. Geografii i Gosp. Przestrzennej (KR U/33 1999-2006)
  • Księgozbiór INoŚ wydzielony z Biblioteki Inst. Zool. (KR U/35 do 2006)
  • Księgozbiór Inst. Zool. (KR U/35 1996-2009)
KR U/75 od 2006
Biblioteka Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie
(biblioteka wydzielona z byłej Biblioteki Inst. Studiów Polonijnych i Etnicznych)
KR U/67 od 2006
Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej KR U/63 od 2006
Biblioteka Instytutu Religioznawstwa KR U/50 od 2006
Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada KR U/72 od 2006
Biblioteka Instytutu Europeistyki KR U/76 od 2007
Księgozbiór Katedry UNESCO do badań nad przekładem i komunikacją międzykulturową KR U/77 od 2007
Księgozbiór Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu KR U/79 od 2007
Księgozbiór Centrum Języka i Kultury Chińskiej "Instytut Konfucjusza w Krakowie" KR U/78 od 2008
Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej KR U/84 od 2008
Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki
Zarz. nr 20 Rektora UJ z 2.02.2006 bibliotekę tworzą:
  • Biblioteka Instytutu Matematyki (KR U/27 1995-2008)
  • Biblioteka Instytutu Informatyki (KR U/29 1994-2008)
KR U/27

od 2008

Księgozbiór Centrum Badań Holokaustu KR U/80 od 2009
Biblioteka Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego KR U/22 od 2010
Biblioteka Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego KR U/81 od 2010
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego KR U/37 od 2011
Biblioteka Instytutu Pedagogiki KR U/48 od 2011
Biblioteka Instytutu Judaistyki KR U/40 od 2014
Biblioteka Jagiellońskiego Centrum Językowego KR U/85 od 2014
Biblioteka  Instytutu Nauk Geologicznych KR U/71 od 2014