Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zbiory

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Książki od XIX wieku

Biblioteka Jagiellońska posiada cenny księgozbiór obejmujący druki zwarte wydane w XIX i XX wieku. Książki te pochodzą z następujących źródeł: egzemplarza obowiązkowego, kupna, wymiany i darów.

Egzemplarz obowiązkowy pojawił się w naszej Bibliotece po raz pierwszy już na początku XIX wieku. Na mocy dekretu z 2 kwietnia 1807 r. miała ona otrzymywać wszystkie druki z terenu Galicji Zachodniej, ale dzięki dobrej woli i patriotyzmowi wydawców, drukarzy i autorów oraz zapobiegliwości ówczesnych dyrektorów wpływały do niej dzieła polskie bez względu na miejsce wydania.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości obowiązek dostarczania wydawnictw rozszerzono na całe terytorium państwa. Zgodnie z Ustawą z 1932 r. wydawnictwa te wpływały do Biblioteki w jednym egzemplarzu. Ten stan rzeczy zmieniła Ustawa o bibliotekach z dnia 9 kwietnia 1968 r. i zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 sierpnia 1968 r. Od tej pory Biblioteka Jagiellońska otrzymuje wszystkie wydawnictwa opublikowane w Polsce w dwóch egzemplarzach (jeżeli nakład przekracza  100 egzemplarzy) i zobowiązana jest do archiwizowania jednego z nich.

Cechą charakterystyczną księgozbioru Biblioteki jest szeroko reprezentowany zbiór książek z zakresu nauk humanistycznych. Główny trzon zbiorów stanowi historia, literatura, filozofia i pedagogika. Licznie reprezentowane są dzieła z dziedziny prawa, nauk matematyczno-przyrodniczych, medycyny oraz techniki.

Biblioteka może się również szczycić bogatym zbiorem poloników zagranicznych, na bieżąco uzupełnianym drogą darów, kupna i wymiany.

Zobacz galerię zdjęć