Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zbiory

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zbiory kartograficzne

Zbiory kartograficzne

Zbiór kartograficzny Biblioteki Jagiellońskiej swoimi początkami sięga wieku XVI. Dopiero w roku 1969 powołano osobny Oddział Zbiorów Kartograficznych, wydzielając tym samym mapy i atlasy z ogólnego zasobu magazynowego BJ, przechowując i udostępniając je odtąd w odrębnym miejscu w ramach Biblioteki Jagiellońskiej. W 1999 r. Oddział Zbiorów Kartograficznych połączony został z Oddziałem Zbiorów Graficznych. Od listopada 2013 r. został przekształcony w Sekcję Zbiorów Graficznych i Kartograficznych Oddziału Zbiorów Specjalnych.

Zbiory kartograficzne Biblioteki Jagiellońskiej liczą ogółem 63 052 jednostek, z czego ok. 3 800 jednostek stanowią atlasy, a ok. 46 300 jednostek - mapy. Gromadzimy wszelkie publikacje o charakterze kartograficznym, które są współcześnie wydawane w Polsce i to one stanowią zdecydowaną większość naszych zbiorów. Mapy i atlasy z wieków XVI-XIX to głównie nabytki lub egzemplarze podarowane Bibliotece Jagiellońskiej we wcześniejszych stuleciach. Profil zbiorów kartograficznych stanowią przede wszystkim cracoviana i galiciana.

Spośród najcenniejszych obiektów przechowywanych w zbiorach kartograficznych warto wymienić: Klaudiusza Ptolemeusza Liber geographiae (Wenecja 1511), Abrahama Orteliusza Theatrum orbis terrarum (Antwerpia 1575), Guillaume'a le Vasseur de Beauplana Delineatio specialis et accurata Ukrainae (Gdańsk 1650), Topograficzną Kartę Królestwa Polskiego, wyd. w 1843 roku z datą 1839 r. przez gen. K. Richtera.

Dostępność cyfrowa

Zbiory podlegają ustawicznemu procesowi cyfryzacji, a efekty wykonywanej pracy prezentowane są w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. 
Link do dostępnych cyfrowo zbiorów kartograficznych.

Link do Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej

 

 

Zobacz galerię zdjęć