Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zbiory biblioteczne w liczbach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zbiory biblioteczne UJ w liczbach

Statystyki biblioteczne Uniwersytetu Jagiellońskiego na dzień 31 XII 2021 r.

Ogólna liczba tradycyjnych zbiorów bibliotecznych UJ 

8 595 420​  woluminów i jednostek, w tym:

 • Biblioteki Jagiellońskiej - 6 436 577  woluminów i jednostek
 • bibliotek instytutowych - 2 158 843  woluminów i jednostek

Biblioteka Jagiellońska - zbiory tradycyjne

 • wydawnictwa zwarte - 3 022 251  woluminów
 • czasopisma - 1 164 881  woluminów
 • zbiory specjalne - 2 249 445  jednostek, w tym:

rękopisy - 36 301 jednostek
stare druki (w tym: 3 666 inkunabuły) - 110 744  jednostek
zbiory kartograficzne - 64 367  jednostek
zbiory graficzne - 65 963  jednostek
zbiory muzyczne - 57 477  jednostek

Biblioteka Jagiellońska - zbiory elektroniczne

 • zbiory elektroniczne zinwentaryzowane - 48 872  jednostek
 • licencjonowane zbiory elektroniczne, do których BJ opłaciła dostęp - 317 664  jednostek
 • materiały zdigitalizowane przez Bibliotekę - 795 283  jednostek

Biblioteki instytutowe - zbiory tradycyjne

 • wydawnictwa zwarte - 1 716 248  woluminów
 • czasopisma - 292 199  woluminów
 • zbiory specjalne - 150 396  jednostek

Przyrost zbiorów w BJ w 2021 r.  

150 239  woluminów i jednostek, w tym:

 • wydawnictwa zwarte - 71 289  woluminów
 • czasopisma - 19 903  woluminów
 • zbiory specjalne - 55 008  jednostek
 • zbiory elektronicznie zinwentaryzowane - 4 039 jednostek

Udostępnianie zbiorów w BJ w 2021 r.

 • czytelnicy zarejestrowani (korzystający)  - 14 971  osób
 • udostępniono w czytelniach i na zewnątrz  - 322 378  woluminów i jednostek
 • liczba odwiedzin w czytelniach  - 22 711  osób
 • liczba miejsc w czytelniach  - 362
 • liczba zwiedzających BJ  - 484  osób

Informacja naukowa w BJ w 2021 r.       

 • udzielono informacji bibliograficznych i rzeczowych  - 6 083
 • opracowane kwerendy  - 1 665, w tym: zagraniczne  - 187

Działalność reprograficzna w BJ w 2021 r.

Wykonano:

 • kserokopii  - 8 295
 • fotografii cyfrowych  - 132
 • skanów  - 870 510

Korzystanie ze zbiorów elektronicznych

 • liczba sesji (logowań)  - 1 204 217
 • liczba pobranych dokumentów  - 1 639 133
 • liczba wyświetleń publikacji z Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej  - 3 910 248

Korzystanie ze strony internetowej BJ

 • liczba odsłon strony internetowej w ciągu roku  - 1 236 519
 • liczba unikalnych użytkowników strony w ciągu roku  - 942 458