Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zbiory biblioteczne w liczbach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zbiory biblioteczne UJ w liczbach

Stan zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na dzień 31 XII 2019 r.

I. Ogólna liczba tradycyjnych zbiorów bibliotecznych UJ  - 8.278.874​  wol. i jedn., w tym:

 • Biblioteki Jagiellońskiej - 6.156.949  wol. i jedn.
 • bibliotek instytutowych - 2.121.925  wol. i jedn.

 

II. Biblioteka Jagiellońska - zbiory tradycyjne

 • wydawnictwa zwarte - 2.895.265  wol.
 • czasopisma - 1.119.094  wol.
 • zbiory specjalne - 2.142.590  jedn., w tym:

rękopisy - 35.270 jedn.

stare druki (w tym: 3 666 inkunabuły) - 109.789  jedn.

zbiory kartograficzne - 63.052  jedn.

zbiory graficzne - 65.454  jedn.

zbiory muzyczne - 50.366  jedn.

 

III. Biblioteka Jagiellońska - zbiory elektroniczne

 • zbiory elektroniczne zinwentaryzowane - 39.635  jedn.
 • licencjonowane zbiory elektroniczne, do których BJ opłaciła dostęp - 268.396  jedn.
 • materiały zdigitalizowane przez Bibliotekę - 676.374  jedn.

 

IV. Biblioteki instytutowe - zbiory tradycyjne

 • wydawnictwa zwarte - 1.688.327  wol.
 • czasopisma - 283.299  wol.
 • zbiory specjalne - 150.299  jedn.

 

V. Przyrost zbiorów w BJ w 2019 r.  - 141.278  wol. i jedn., w tym:

 • wydawnictwa zwarte - 66.425  wol.
 • czasopisma - 21.594  wol.
 • zbiory specjalne - 50.010  jedn.
 • zbiory elektronicznie zinwentaryzowane - 3.249  jedn.

 

VI. Udostępnianie zbiorów w BJ w 2019 r.

 • czytelnicy zarejestrowani (korzystający)  - 21.385  osób
 • udostępniono w czytelniach i na zewnątrz  - 556.121  wol. i jedn.
 • liczba odwiedzin w czytelniach  - 64.363  osoby
 • liczba miejsc w czytelniach  - 362
 • liczba zwiedzających BJ  - 2.763  osoby

 

VII. Informacja naukowa w BJ w 2019 r.

 • udzielono inf. bibliograficznych i rzeczowych  - 7.988
 • opracowane kwerendy  - 1.272, w tym: zagraniczne  - 163

 

VIII. Działalność reprograficzna w BJ w 2019 r.

Wykonano:

 • kserokopii  - 16.415
 • fotografii cyfrowych  - 502
 • skanów  - 2.080.311

 

IX. Korzystanie ze zbiorów elektronicznych

 • liczba sesji (logowań)  - 1.013.991
 • liczba pobranych dokumentów  - 1.380.174
 • liczba wyświetleń publikacji z Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej  - 2.152.181

 

X. Korzystanie ze strony internetowej BJ

 • liczba odsłon strony internetowej w ciągu roku  - 1.523.928
 • liczba unikalnych użytkowników strony w ciągu roku  - 1.128.929