Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zbiory biblioteczne w liczbach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zbiory biblioteczne UJ w liczbach

Statystyki biblioteczne Uniwersytetu Jagiellońskiego na dzień 31 XII 2020 r.

Ogólna liczba tradycyjnych zbiorów bibliotecznych UJ 

8 429 644​  woluminów i jednostek, w tym:

 • Biblioteki Jagiellońskiej - 6 290 377  woluminów i jednostek
 • bibliotek instytutowych - 2 139 267  woluminów i jednostek

Biblioteka Jagiellońska - zbiory tradycyjne

 • wydawnictwa zwarte - 2 950 962  woluminów
 • czasopisma - 1 144 978  woluminów
 • zbiory specjalne - 2 194 437  jednostek, w tym:

rękopisy - 35 744 jednostek
stare druki (w tym: 3 666 inkunabuły) - 110 148  jednostek
zbiory kartograficzne - 63 695  jednostek
zbiory graficzne - 65 635  jednostek
zbiory muzyczne - 52 770  jednostek

Biblioteka Jagiellońska - zbiory elektroniczne

 • zbiory elektroniczne zinwentaryzowane - 44 833  jednostek
 • licencjonowane zbiory elektroniczne, do których BJ opłaciła dostęp - 297 916  jednostek
 • materiały zdigitalizowane przez Bibliotekę - 755 606  jednostek

Biblioteki instytutowe - zbiory tradycyjne

 • wydawnictwa zwarte - 1 700 645  woluminów
 • czasopisma - 287 762  woluminów
 • zbiory specjalne - 150 860  jednostek

Przyrost zbiorów w BJ w 2020 r.  

138 626  woluminów i jednostek, w tym:

 • wydawnictwa zwarte - 55 697  woluminów
 • czasopisma - 25 884  woluminów
 • zbiory specjalne - 51 847  jednostek
 • zbiory elektronicznie zinwentaryzowane - 5 198 jednostek

Udostępnianie zbiorów w BJ w 2020 r.

 • czytelnicy zarejestrowani (korzystający)  - 10 968  osób
 • udostępniono w czytelniach i na zewnątrz  - 282 435  woluminów i jednostek
 • liczba odwiedzin w czytelniach  - 25 940  osób
 • liczba miejsc w czytelniach  - 362
 • liczba zwiedzających BJ  - 435  osób

Informacja naukowa w BJ w 2020 r.       

 • udzielono informacji bibliograficznych i rzeczowych  - 5 805
 • opracowane kwerendy  - 2 121, w tym: zagraniczne  - 150

Działalność reprograficzna w BJ w 2020 r.

Wykonano:

 • kserokopii  - 9 971
 • fotografii cyfrowych  - 367
 • skanów  - 527 219

Korzystanie ze zbiorów elektronicznych

 • liczba sesji (logowań)  - 1 125 530
 • liczba pobranych dokumentów  - 1 531 993
 • liczba wyświetleń publikacji z Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej  - 4 007 743

Korzystanie ze strony internetowej BJ

 • liczba odsłon strony internetowej w ciągu roku  - 1 434 571
 • liczba unikalnych użytkowników strony w ciągu roku  - 1 066 790