Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura Organizacyjna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura organizacyjna BJ

Dyrekcja BJ
Oddział Projektów
Oddział Gromadzenia Zbiorów
Oddział Katalogowania Książek
Oddział Czasopism
Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej
Oddział Magazynów
Oddział Komputeryzacji
Oddział Zbiorów Cyfrowych
Oddział Zbiorów Specjalnych
Oddział Techniczny
Oddział Zabezpieczenia Zbiorów
Oddział Organizacji
Redakcja Biuletynu BJ

Legenda:
SG - Stary Gmach
NG - Nowy Gmach (wejście od ul. Oleandry 3)

 

 

Dyrekcja BJ

Dyrektor
prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
tel. +48 12663-3554
zdzislaw.pietrzyk@uj.edu.pl
SG p. 3
Wicedyrektor ds. Administracji
mgr Aleksandra Cieślar
tel. +48 12 663-3561
aleksandra.cieslar@uj.edu.pl
SG p. 11
Wicedyrektor ds. Zbiorów
mgr Krzysztof Frankowicz
tel. +48 12 663-3560
krzysztof.k.frankowicz@uj.edu.pl
SG p. 10
Wicedyrektor ds. Naukowych
dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ
tel. +48 12 663-3556
remigiusz.sapa@uj.edu.pl
SG p. 7
Wicedyrektor ds. Rozwoju
mgr inż. Tomasz Zacharski
tel. +48 12 663-3559
tomasz.zacharski@uj.edu.pl
SG p. 8

 

 

Oddział Projektów    

projekty.bj@uj.edu.pl

Kierownik
mgr Małgorzata Mrożek-Buksa
tel. +48 12 663-3495
tel. +48 12 663-3567
malgorzata.mrozek@uj.edu.pl
NG p. 108
 

 

 

 

Oddział Gromadzenia Zbiorów

Kierownik
mgr Ewa Dąbrowska
tel. +48 12 663-3505
ewa.dabrowska@uj.edu.pl
SG  p. 26
Sekcja Egzemplarza Obowiązkowego
mgr Krystyna Tracz
tel. +48 12 663-3501, -3502
krystyna.tracz@uj.edu.pl
SG  p. 14
Sekcja Pozyskiwania Zbiorów
mgr Ewa Borsuk
tel. +48 12 663-3507
ewa.amghar@uj.edu.pl
SG  p. 24-26

 

 

Oddział Katalogowania Książek

Kierownik
mgr Agata Pazdur-Bąk

tel. +48 12 663-3580
agata.pazdur@uj.edu.pl
NG  p. 117/119

Sekcja Katalogowania Bieżącego
mgr Monika Zębala

tel. +48 12 663-3421
monika.zebala@uj.edu.pl
NG  p. 117
Sekcja Katalogowania Retrospektywnego
mgr Anna Dusza-Bielenin
tel. +48 12 663-3424
anna.dusza-bielenin@uj.edu.pl
NG  p. 113
 

 

 

 

Oddział Czasopism

Kierownik
mgr Adam Tomaszkiewicz
tel. +48 12 663-3310
adam.tomaszkiewicz@uj.edu.pl
SG p. 16
Sekcja Formatów I-III
mgr Bożena Komar
tel. +48 12 663-3508
bozena.komar@uj.edu.pl
SG p. 17a
Sekcja Formatów IV-V
mgr Artur Kober
tel. +48 12 663-3548
artur.kober@uj.edu.pl
SG p. 102

 

 

 

Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

Kierownik
mgr Aleksandra Prokop-Kacprzak
tel. +48 12 663-3575
a.prokop-kacprzak@uj.edu.pl
NG p. 128
Sekcja Wypożyczania
mgr Katarzyna Topolska
tel. +48 12 663-3420, -3419, -3402
wypozyczalniabj@uj.edu.pl
katarzyna1.topolska@uj.edu.pl
NG  hol
Sekcja Czytelń
mgr Aneta Giza
tel. +48 12 663-3443
aneta.giza@uj.edu.pl
NG p. 1134
Sekcja Informacji Naukowej
mgr Marzanna Baś
tel. +48 12 663-3453
oinka@uj.edu.pl
marzanna.bas@uj.edu.pl
NG p. 1133
Wypożyczalnia międzybiblioteczna
mgr Anna Tomaszkiewicz
tel. +48 12 663-3579
wmbbj@if.uj.edu.pl
 

 

 

 

Oddział Magazynów

Kierownik
mgr Katarzyna Furdyna
tel. +48 12 663-3456  
Sekcja Magazynowania Zbiorów
Wojciech Kutyba
tel. +48 12 663-3578
wojciech.kutyba@uj.edu.pl
 
Sekcja Opracowania Technicznego
Dorota Michałek Górka
tel. +48 12 663-3531  
Sekcja Egzemplarza Archiwalnego
mgr Piotr Tyka

tel. +48 12 663-3416, piotr.tyka@uj.edu.pl


 

 

 

Oddział Komputeryzacji
okbj@uj.edu.pl

Kierownik
mgr inż. Tomasz Zacharski
tel. +48 12 663-3559
tomasz.zacharski@uj.edu.pl

SG p. 8

  

 

 

Oddział Zbiorów Cyfrowych

Kierownik
dr Leszek Szafrański
tel. +48 12 663-3589
l.szafranski@uj.edu.pl
SG p. 105
Sekcja Dokumentów Audiowizualnych
mgr Justyna Wolan
tel. +48 12 663-3442
justyna.wolan@uj.edu.pl
NG p. 1136
Sekcja Repozytorium UJ
dr Leszek Szafrański
tel. +48 12 663-3589
l.szafranski@uj.edu.pl
SG p. 105
Sekcja Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej
mgr Anna Krzak
tel. +48 12 663-3589
ap.krzak@uj.edu.pl
SG p. 105

 

 

Oddział Zbiorów Specjalnych

Kierownik
mgr Izabela Korczyńska
tel. +48 12 663-3465
izabela.korczyńska@uj.edu.pl
NG p. 2114
Sekcja Rękopisów
dr Elżbieta Knapek
tel. +48 12 663-3519
bjmanus@uj.edu.pl
 
Sekcja Starych Druków
dr Jacek Partyka
tel. +48 12 663-3586
stardrbj@if.uj.edu.pl
SG p. 216
Sekcja Zbiorów Graficznych i Kartograficznych
mgr Izabela Korczyńska
tel. +48 12 663-3449
grafbj@uj.edu.pl
kartbj@uj.edu.pl
NG p. 2129
Sekcja Zbiorów Muzycznych
mgr Małgorzata Krzos
tel. +48 12 663-3469
ozm@uj.edu.pl
NG p. 2108
Sekcja Wydawnictw Rzadkich i DŻS
mgr Beata Kurek
tel. +48 12 663-3445
rarabj@uj.edu.pl
dzsbj@uj.edu.pl
NG p. 2115

 

 

Oddział Techniczny

Kierownik
mgr inż. Janusz Mika
tel. +48 12 663-3400, -3408
janusz.mika@uj.edu.pl
NG p. 144

 

 

 

Oddział Zabezpieczenia Zbiorów

Kierownik
dr Arkadiusz Knapik

tel./fax +48 12 663-3576
tel. +48 12 663-3491
tel. +48 12 663-3492

ozzbj@uj.edu.plarkadiusz.knapik@uj.edu.pl

SG p. 129
Sekcja Konserwacji
mgr Aleksandra Szalla - Kleemann
tel. +48 12 663-3415, -3414
aleksandra.szalla-kleemann@uj.edu.pl
 
Sekcja Opraw
mgr inż. Robert Urbaniec
tel. +48 12 663-3584 SG p. 015
NG p. 2128
Sekcja Reprografii
mgr Ludwik Węgiel

tel. +48 12 663-3550, -3330, -3325

repro.bj@uj.edu.pl

ludwik.wegiel@uj.edu.pl

SG p. 44, 45, 50
Klinika Papieru
dr Arkadiusz Knapik
tel. +48 12 663-34-91  
Sekcja Skontrum
lic. Monika Urbaniec
tel. +48 12 663-34-57
monika.urbaniec@uj.edu.pl
 
 

 

 

 

Oddział Organizacji

Kierownik
mgr Aleksandra Cieślar
tel. +48 12 663-3561
aleksandra.cieslar@uj.edu.pl
SG p. 11
Sekretariat
Pon. - Pt., 8 - 15
tel. +48 12 663-3555
tel./fax +48 12 633-09-03
SG p. 4

Sekcja Adminstracji
kierownik mgr Halina Stachowska

tel. 12 663 3554
halina.stachowska@uj.edu.pl
SG p. 3

Sekcja Obsługi
kierownik Klaudia Hajduk

tel. 12 663 3555
klaudia.hajduk@uj.edu.pl

SG p. 4
Sekcja Wydarzeń Kulturalnych
kierownik mgr Małgorzata Kusak
tel. +48 12 663-3403, -3401
malgorzata.kusak@uj.edu.pl
NG p. 139
Sekcja Ochrony
mgr inż. Dariusz Bylica
dariusz.bylica@uj.edu.pl  

 

 

Redakcja Biuletynu BJ

Sekretarz redakcji: mgr Ewa Valde-Nowak tel. +48 12 663-3591
ewa.valde-nowak@uj.edu.pl
SG p. 5