Biblioteka poszukuje

Istnieje możliwość uregulowania opłaty za zagubienie książki poprzez dostarczenie wskazanych przez Bibliotekę publikacji, po wcześniejszym uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Oddziału Gromadzenia Zbiorów:

  • tel. 012-663-3504 - Sekcja Pozyskiwania Zbiorów (pok. 14, Stary Gmach)
  • tel. 012-663-3505 - kierownik Oddziału Gromadzenia Zbiorów (pok. 16, Stary Gmach)

Kontakt za pośrednictwem e-mail: grombj@uj.edu.pl

Liczba dzieł, przekazywanych przez czytelnika w zamian za zagubione, jest uzależniona od wartości zagubionego dzieła, ustalonej przez pracownika Oddziału Gromadzenia Zbiorów.

Prosimy o dokładne sprawdzenie zgodności danych na liście z książką, ponieważ Biblioteka zainteresowana jest konkretnymi wydaniami ksiażek.

Chętnych do podarowania poszukiwanych publikacji prosimy o porozumienie się z bibliotekarzem pod numerem telefonu 012-663-35-07 lub 012-663-35-05.

Poniżej zamieszczamy tytuły książek, poszukiwanych przez Bibliotekę Jagiellońską.

Lista poszukiwanych książek