Biblioteka Austriacka (w Czytelni Europeistycznej)

LokalizacjaKontakt

Czytelnia Europeistyczna, Nowy Gmach , I piętro, p. 1129

 • telefon: +48(12) 663 34 39
 • e-mail:
 • katarzyna.starzycka@uj.edu.pl
Biblioteka Austriacka (w Czytelni Europeistycznej) Biblioteka Austriacka (w Czytelni Europeistycznej) Biblioteka Austriacka (w Czytelni Europeistycznej)

Udostępniane zbiory

Biblioteka Austriacka udostępnia swoje zbiory z możliwością wypożyczania, dla czytelników posiadających prawo do wypożyczania miejscowego poza obręb Biblioteki Jagiellońskiej. Pozostali czytelnicy mogą korzystać z księgozbioru wyłącznie na miejscu w Czytelni Europeistycznej. Z księgozbioru Biblioteki Austriackiej nie wypożycza się: słowników, encyklopedii, leksykonów, atlasów, wydawnictw albumowych, miniaturowych, z luźnymi tablicami i mapami oraz gazet i czasopism. Pozostałe zbiory, w tym dokumenty audiowizualne, można wypożyczać na zewnątrz; maksymalnie 4 wol. poza limitem wypożyczeń z BJ, na okres jednego miesiąca. Nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowi innych jednostek i doktoranci mają prawo wypożyczania dzieł na okres trzech miesięcy. 

W Bibliotece można korzystać m.in. z:

 • księgozbioru Biblioteki Austriackiej, oznaczonego w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ
  sygnaturą BJ Austr.
 • dokumentów audiowizualnych Biblioteki Austriackiej (audiobooki, DVD)
 • kartkowego katalogu Biblioteki Austriackiej (alfabetycznego i systematycznego)
 • zamówionych z Magazynu Ogólnego książek i czasopism wydanych od 1801 r. (z wyjątkiem dzieł formatu IV i V)
 • baz danych online, prenumerowanych przez UJ
 • zasobów pełnotekstowych kupowanych przez UJ
 • Internetu

Charakterystyka księgozbioru:

 • ok. 9000 wol. druków zwartych, 16 tytułów czasopism  (m.in.  News, Bühne, Literatur und Kritik, Der Profil, Zwischenwelt, Lichtungen, Celluloid) ok. 300 jednostek zbiorów audiowizualnych (m. in. Klassiker der Österreichischen Filme bei Edition Standard, DVD Edition Josefstadt Theater)
 • dzieła naukowe wydane głównie w Austrii i Austrii dotyczące, finansowane przez Bundesministerium für Eüropaische und Internationale Angelegenheiten der Republik Österreich
 • kolekcja książek dotyczących Liechtensteinu, finansowana przez Regierung des Fürstentums Liechtenstein
 • układ w porządku systematycznym, gdzie sygnatura miejsca składa się z: litery oznaczającej dział, ew. cyfry rzymskiej oznaczającej poddział i cyfry arabskiej wskazującej na kolejność w dziale np. L-VII-25
 • głównie humanistyczne dziedziny wiedzy (filozofia, historia, literatura, językoznawstwo, historia sztuki); dzieła dotyczące poszczególnych regionów Austrii oraz z zakresu europeistyki
 • wyodrębniony dział literatury pięknej (autorzy austriaccy)

Polecamy:

 • Zbiór zeskanowanych katalogów wystawowych z imprez i ekspozycji organizowanych przez Austriackie Archiwum Państwowe. Zbiór obejmuje wszystkie katalogi wydane przy okazji wystaw prezentujących zbiory archiwalne zorganizowanych od roku 1905 do chwili obecnej: Ausstellungskataloge --> http://www.oesta.gv.at/site/cob__21340/5168/default.aspx
 • Biogramy wybitnych obywateli austriackich różnych narodowości - Polaków, Niemców, Węgrów, Żydów, Czechów, Słowaków, Chorwatów, Serbów, Słoweńców, Ukraińców i Rumunów: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 --> http://www.biographien.ac.at/oebl?frames=yes

Linki:

Konsulat Generalny Austrii w Krakowie

Uprawnieni do korzystania

zob. Regulamin

Warunki pracy

 • 24 miejsca
 • 2 komputery z dostępem do Internetu
 • dostęp do Internetu
 • możliwość podłączenia własnego komputera przenośnego

Odpowiedzialny

Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

Lokalizacja na mapie Biblioteki

Biblioteka Austriacka (w Czytelni Europeistycznej)