Biblioteka Austriacka (w Czytelni Europeistycznej)

LokalizacjaKontakt

Czytelnia Europeistyczna,

Nowy Gmach , I piętro, p. 1129

 

Zmienione zasady udostępniania.

Funkcjonowanie Biblioteki Jagiellońskiej

w trybie wakacyjnym

telefon: +48(12) 663 34 39

e-mail: katarzyna.starzycka@uj.edu.pl

Biblioteka Austriacka (w Czytelni Europeistycznej) Biblioteka Austriacka (w Czytelni Europeistycznej) Biblioteka Austriacka (w Czytelni Europeistycznej)

Udostępniane zbiory

Biblioteka Austriacka udostępnia swoje zbiory z możliwością wypożyczania, dla czytelników posiadających prawo do wypożyczania miejscowego poza obręb Biblioteki Jagiellońskiej. Pozostali czytelnicy mogą korzystać z księgozbioru wyłącznie na miejscu w Czytelni Europeistycznej. Z księgozbioru Biblioteki Austriackiej nie wypożycza się: słowników, encyklopedii, leksykonów, atlasów, wydawnictw albumowych, miniaturowych, z luźnymi tablicami i mapami oraz gazet i czasopism. Pozostałe zbiory, w tym dokumenty audiowizualne, można wypożyczać na zewnątrz; maksymalnie 4 wol. poza limitem wypożyczeń z BJ, na okres jednego miesiąca. Nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowi innych jednostek i doktoranci mają prawo wypożyczania dzieł na okres trzech miesięcy.

W Bibliotece można korzystać m.in. z:

 • księgozbioru Biblioteki Austriackiej, oznaczonego w katalogu sygnaturą BJ Austr.
 • dokumentów audiowizualnych Biblioteki Austriackiej (audiobooki, DVD)
 • baz danych online, prenumerowanych przez UJ
 • Internetu

Charakterystyka księgozbioru:

 • ok. 7 tys wol. druków zwartych, 12 tytułów czasopism  (m.in. Bühne, Literatur und Kritik, Der Profil, Zwischenwelt, Lichtungen, Celluloid ) ok. 300 jednostek zbiorów audiowizualnych (m. in. Klassiker der Österreichischen Filme bei Edition Standard, DVD Edition Josefstadt Theater)
 • dzieła naukowe wydane głównie w Austrii i Austrii dotyczące, finansowane przez Bundesministerium für Eüropaische und Internationale Angelegenheiten der Republik Österreich, głównie humanistyczne dziedziny wiedzy (filozofia, historia, literatura, językoznawstwo, historia sztuki); dzieła dotyczące poszczególnych regionów Austrii oraz z zakresu europeistyki
 • kolekcja książek dotyczących Liechtensteinu oraz Szwajcarii
 • podręczniki i materiały edukacyjne do nauki języka niemieckiego
 • wyodrębniony dział literatury pięknej (autorzy austriaccy)

Polecamy:

 • Zbiór zeskanowanych katalogów wystawowych z imprez i ekspozycji organizowanych przez Austriackie Archiwum Państwowe. Zbiór obejmuje wszystkie katalogi wydane przy okazji wystaw prezentujących zbiory archiwalne zorganizowanych od roku 1905 do chwili obecnej: Ausstellungskataloge --> http://www.oesta.gv.at/site/cob__21340/5168/default.aspx
 • Biogramy wybitnych obywateli austriackich różnych narodowości - Polaków, Niemców, Węgrów, Żydów, Czechów, Słowaków, Chorwatów, Serbów, Słoweńców, Ukraińców i Rumunów: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 --> http://www.biographien.ac.at/oebl?frames=yes

Linki:

Konsulat Generalny Austrii w Krakowie

Uprawnieni do korzystania

zob. Regulamin

Warunki pracy

 • 24 miejsca
 • 2 komputery z dostępem do Internetu
 • dostęp do Internetu
 • możliwość podłączenia własnego komputera przenośnego

Odpowiedzialny

Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

Lokalizacja na mapie Biblioteki

Biblioteka Austriacka (w Czytelni Europeistycznej)