Bazy wielodziedzinowe

Wszelkie pytania dotyczące przeszukiwania i wykorzystania merytorycznego poniższych baz danych prosimy kierować na adres e-mail: Sekcji Informacji Naukowej e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44

Wszelkie pytania dotyczące technicznych problemów z dostępem do baz danych online prosimy kierować na adres e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl tel.: 12 663-35-03 p. Marek Krośniak.

 

» Abbreviationes Online - opis

Czytelnia Rękopisów BJ / Manuscripts Reading Room

Producent:  Dr. Olaf Pluta, Ruhr-Universität Bochum, Institut für Philosophie, D-44780 Bochum (Germany)
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Baza zawiera wykaz ponad 70 000 skrótów paleograficznych z odniesieniami do ponad 80 000 sygnatur rękopisów. Wykorzystuje skróty z rękopisów średniowiecznych z różnych dziedzin przechowywanych w bibliotekach całej Europy: od Katanii na południu, poprzez Upsalę na północy, Koimbrę na zachodzie i St. Petersburg na wschodzie. Pojawiają się w niej rękopisy Biblioteki Watykańskiej, bibliotek w Oksfordzie i Paryżu, a także rękopisy z licznych mniejszych kolekcji. Zawiera też skróty występujące w rękopisach bibliotek ze Stanów Zjednoczonych: Morgan Library, Huntington Library. Baza skrótów paleograficznych obejmuje rękopisy od 8 do 15 stulecia.
Aktualizacja:  Baza z dostępem online, aktualizowana co roku.
Nośnik:  Online.
Udostępnianie:  W Czytelni Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
 

Adres: http://www.ruhr-uni-bochum.de/philosophy/projects/abbreviationes/index.html

» Academic Research Source eBooks [EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO Publishing

Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska

Opis / zakres tematyczny:  Multidyscyplinarna kolekcja książek elektronicznych, która zastąpiła eBook Academic Collection.​

Aktualizacja:  Na bieżąco

Nośnik:  Online

Adres: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s5302073&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=e000xww

» Academic Research Source eJournals [EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO Publishing

Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska

Opis / zakres tematyczny:  Kolejna multidyscyplinarna kolekcja czasopism elektronicznych firmy EBSCO.

Aktualizacja:  Na bieżąco

Nośnik:  Online

Adres: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s5302073&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=obo

» Academic Search Ultimate [EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO Publishing
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Wielodziedzinowa baza danych, obejmująca niemal 8 000 czasopism pełnotekstowych, w tym ponad 6 800 czasopism recenzowanych naukowo. Oprócz pełnego tekstu baza zawiera indeksy i abstrakty dla prawie 12 000 czasopism i ogółem ponad 12 500 publikacji, w tym monografie, sprawozdania, materiały konferencyjne.
Reprezentowane dyscypliny:

 • antropologia, astronomia,
 • biologia,
 • chemia,
 • elektrotechnika,
 • farmakologia, fizyka,
 • geografia, geologia,
 • inżynieria lądowa,
 • matematyka, materiałoznawstwo, mechanika, muzyka,
 • nauki ścisłe,
 • prawo, psychologia,
 • religia i teologia,
 • studia etniczne i kulturowe,
 • weterynaria,
 • zoologia.

Zakres czasowy:  Prace opublikowane od 1975 r., także wiele wcześniejszych sięgających nawet 1887 r.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres: http://search.epnet.com
Należy wybrać: EBSCOhost Web, następnie jeśli chce się przeszukiwać tylko tę bazę, należy kliknąć na jej nazwę. Aby wyszukiwać równocześnie w kilku bazach, trzeba zaznaczyć ich wybór w okienkach obok nazw tych baz.


Uwagi:  Baza otrzymywana w ramach prenumeraty Electronic Information For Libraries Direct (EIFL). Dla niektórych czasopism z bazy EIFL Direct obowiązuje okres karencji w dostępności pełnych tekstów: 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 18 miesięcy.

» Book Citation Index [Web of Science] - opis

Producent: Clarivate Analytics
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Baza cytowań pochodzących z kilkudziesięciu tysięcy książek z zakresu nauk ścisłych - Science (BKCI-S) oraz społecznych i humanistycznych - Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH)
Reprezentowane dyscypliny: nauki społeczne i behawioralne, sztuka i nauki humanistyczne, fizyka, chemia, inżynieria, komputery, technologia, medycyna kliniczna, nauki o życiu.
Zakres czasowy: Publikacje od 2010 r.
Aktualizacja: Co tydzień

Nośnik: Online

Adres: www.webofknowledge.com

Należy w dodatkowych ustawieniach [More settings] zaznaczyć nazwy baz.

» Cambridge Journals Online - opis

Producent:  Cambridge University Press
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: 
Kolekcja zawiera ponad 280 czasopism z zakresu nauk ścisłych i medycyny oraz humanistyki i nauk społecznych renomowanego wydawnictwa Cambridge University Press, z których wiele należy do wiodących w swojej dziedzinie.
Reprezentowane dyscypliny:
archeologia, antropologia,
biologia,
ekonomia,
filozofia, fizyka,
historia,
informatyka,
językoznawstwo,
literatura,
matematyka, medycyna, muzyka,
nauki o ziemi,
nauki polityczne,
psychologia, politologia, prawo,
religioznawstwo, rolnictwo,
socjologia.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online.
 

Adres: http://journals.cambridge.org/action/login

» Central and East European Online Library (CEEOL) - opis

Central and East European Online Library (CEEOL)

Producent:  Central and Eastern European Online Library

Dysponent:   Biblioteka Jagiellońska

Opis / zakres tematyczny:   baza czasopism elektronicznych głownie z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych dotyczy zagadnień związanych z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią. Wszystkie artykuły są dostępne w wersji pełnotekstowej w formacie PDF.

Nośnik:  Online

Adres: https://www.ceeol.com/

» Conference Proceedings Citation Index- Science 1990- [Web of Science] - opis

Akronim:  CPCI-S
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Materiały konferencyjne opublikowane w języku angielskim, dotyczące znaczących konferencji z całego świata. Materiały te pochodzą z książek (ok. 70%) oraz czasopism (ok. 30%), a także serii wydawniczych i elektronicznych preprintów. Podają linki do tych publikacji, które były cytowane w materiałach konferencyjnych oraz do takich publikacji, które cytowały określony materiał z konferencji, a były uwzględnione w innych bazach Web of Science. Odsyła do pełnych tekstów, o ile są do dyspozycji w innych bazach dostępnych dla UJ.
Reprezentowane dyscypliny:  Baza interdyscyplinarna dla nauk ścisłych i biologicznych. Obejmuje biologię, nauki o środowisku, rolnictwo, biotechnologię, biochemię, medycynę, chemię, fizykę, informatykę.
Nośnik:  online
Zakres czasowy:  Publikacje od 1990 r.
Aktualizacja:  Co tydzień
 

Adres udostępniania:  http://webofknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=ISTP

» Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities [Web of Science] - opis

Akronim:  CPCI-SSH
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Materiały konferencyjne opublikowane w języku angielskim, dotyczące znaczących konferencji z całego świata. Materiały te pochodzą z książek (ok. 70%) oraz czasopism (ok. 30%), a także serii wydawniczych i elektronicznych preprintów. Podają linki do tych publikacji, które były cytowane w materiałach konferencyjnych oraz do takich publikacji, które cytowały określony materiał z konferencji, a były uwzględnione w innych bazach Web of Science. Odsyła do pełnych tekstów, o ile są do dyspozycji w innych bazach dostępnych dla UJ.
Reprezentowane dyscypliny:  Baza interdyscyplinarna w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Obejmuje sztukę, historię, literaturę, filozofię, psychologię, zdrowie publiczne, socjologię, ekonomię, zarządzanie.
Nośnik:  online
Zakres czasowy:  Publikacje od 1990 r.
Aktualizacja:  Co tydzień
 

Adres:  http://webofknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=ISSHP

» Current Contents Connect [Web of Science] - opis

Producent: Clarivate Analytics
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Baza danych zapewniająca dostęp do spisów treści, informacji bibliograficznych i abstraktów wiodących światowych czasopism i książek naukowych.
Reprezentowane dyscypliny: baza interdyscyplinarna.
Zakres czasowy: Publikacje od 1998 r.
Aktualizacja: Co tydzień

Nośnik: Online

Adres: www.webofknowledge.com

Należy wybrać: Select a database: Current Contents Connect

» Database of Latin Dictionaries [BREPOLiS] - opis

Akronim: DLD
Producent:  Brepolis (Brepols Publishers Online), Centre 'Traditio Litterarum Occidentalium' (CTLO)
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Baza online integrująca duży wybór słowników łacińskich różnych typów, w tym zarówno średniowiecznych jak i nowych. Baza ta jest stopniowo powiększana, zawiera również aktywne linki do Library of Latin Texts.
Reprezentowane dyscypliny: bazy ogólne, historia, religioznawstwo, filozofia, językoznawstwo i nauka o literaturze
Nośnik:  Online
 

Adres: http://www.brepolis.net
Należy kliknąć przycisk: Enter databases i kliknąć na nazwę/ikonę bazy.

» De Gruyter Online Journals - opis

De Gruyter Online Journals

Producent:  De Gruyter

Dysponent:   Biblioteka Jagiellońska

Opis / zakres tematyczny:   Wielodziedzinowa baza czasopism pełnotekstowych

Nośnik:  Online

Adres: https://www.degruyter.com/browse?authorCount=5&pageSize=20&searchTitles=true&sort=titlesort&type_0=journals

» Emerging Sources Citation Index (ESCI) -- 2015 - present - opis

Emerging Sources Citation Index (ESCI) --2015-present

Akronim: ESCI

Producent: Clarivate Analytics
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Baza notująca wartościowe, recenzowane prace o znaczeniu regionalnym, obejmujące rozwijające się dziedziny nauki. Publikacje pochodzą z czasopism aspirujących do wejścia na najbardziej prestiżowe indeksy Web of Science.
Reprezentowane dyscypliny: Baza interdyscyplinarna.
Zakres czasowy: Publikacje od 2015 r.
Nośnik: Online

Adres: http://isiknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=ESCI

» Essential Science Indicators - opis

Akronim:  ESI
Producent:  Thomson Reuters
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Narzędzie umożliwiające dokonywanie analiz działalności badawczej najczęściej cytowanych osób, instytucji naukowych, krajów i czasopism oraz śledzenie trendów w nauce. Dane prezentowane są w postaci tabel, wykresów lub opisów poszczególnych artykułów, które osiągnęły największe parametry odnośnie konkretnego autora, danej instytucji, kraju, tytułu czasopisma, czy tytułów czasopism z jednej z 22 określonych dziedzin wiedzy (lub kombinacji tych kryteriów). Najczęściej cytowane artykuły (Higly cited papers) wybierane są spośród opublikowanych w przeciągu ostatnich 10 lat, natomiast te najintensywniej cytowane ostatnio (Hot papers) dotyczą tylko 2 ostatnich lat.
Na poziomie przeglądania opisów poszczególnych artykułów, klikając na przycisk: Web of Science, można przełączyć się do innych prenumerowanych dla UJ baz udostępnianych na platformie ISI Web of Knowledge.
Dane w bazie są ograniczone do artykułów z czasopism indeksowanych przez Thomson Scientific (nie są brane pod uwagę artykuły z innych czasopism, ani książki czy ich rozdziały).
Oprócz trzech opcji poszukiwań Citation Rankings, Most Cited Papers oraz Citation Analysis, ESI oferuje także system komentarzy i analiz cytowań (Commentary) podzielonych na strefy: In-Cites, Special Topics i Science Watch.
Aktualizacja:  Co dwa miesiące
Nośnik:  Online
 

Adreshttp://isiknowledge.com/ESI

» GreenFILE [EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO Publishing.
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska.
Opis / zakres tematyczny:  Podaje ponad 500 000 opisów bibliograficznych oraz pełny tekst niemal 6 000 artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie.
Reprezentowane dyscypliny:
edukacja, ekologia,
ochrona środowiska,
rolnictwo,
prawo.
Aktualizacja:  Na bieżąco.
Nośnik:  Online.
 

Adres:  http://search.epnet.com
Należy wybrać: EBSCOhost Web, następnie jeśli chce się przeszukiwać tylko tę bazę, należy kliknąć na jej nazwę. Aby wyszukiwać równocześnie w kilku bazach, trzeba zaznaczyć ich wybór w okienkach obok nazw tych baz.


Uwagi:  Baza dodana prenumeratorom baz firmy EBSCO nieodpłatnie. Podaje linki do pełnych tekstów, o ile są one prenumerowane w ramach innych baz danych. Dla niektórych czasopism z baz EIFL Direct obowiązuje okres karencji w dostępności pełnych tekstów: 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 18 miesięcy.

» Journal Citation Reports - opis

Akronim:  JCR
Producent:  Thomson Reuters
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Narzędzie do oceny wartości merytorycznej czasopism ukazujących się na świecie. Doborem czasopism naukowych do bazy JCR zajmują się eksperci z różnych dziedzin nauki. Dane w niej zawarte ukazują się w formie corocznego raportu, który podaje informacje dla wybranego roku.
Baza składa się z dwóch części:

 • JCR Science Edition - zawiera dane z ponad 5,900 czasopism z nauk ścisłych i technicznych
 • JCR Social Sciences Edition - zawiera dane z ponad 1,700 czasopism z nauk społecznych

W obrębie każdej części dla wybranego roku można tworzyć rankingi dotyczące pojedynczego czasopisma albo wszystkich czasopism, bądź czasopism z określonej dziedziny wiedzy, czy publikowanych przez określonego wydawcę, albo ukazujących się w danym kraju. Najczęściej poszukiwanym wskaźnikiem jest Impact Factor (IF), którego wartość określona jest jako liczbę cytowań uzyskanych przez czasopismo w danym roku dla artykułów opublikowanych w nim w ciągu dwóch poprzednich lat, podzielona przez ogólną liczbę artykułów zamieszczonych w tym samym czasopiśmie w tych samych dwóch latach. Można także użyć funkcji Impact Factor Trend, co umożliwia porównanie wartości tego wskaźnika na przestrzeni pięciu ostatnich lat. Bibliometryczne cechy bazy dają możliwości tworzenia różnorodnych rankingów.
Zakres czasowy  Dla UJ dostępne są dane od r. 2007
Aktualizacja:  Raz w roku
Nośnik:  Online
Udostępnianie:  Ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła. W Bibliotece Jagiellońskiej bazy online udostępniane są dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną w Czytelni Informacji Naukowej, Czytelni Europeistycznej i (dla osób uprawnionych) w Czytelni Pracowników Nauki. Dla osób posiadających konto e-mail w centralnym systemie poczty elektronicznej UJ, możliwe jest korzystanie także z dowolnego komputera z dostępem do Internetu pod adresem: extranet.uj.edu.pl, po zalogowaniu się tak jak do własnej poczty.
Adreshttps://jcr.clarivate.com

» JSTOR - The Arts & Sciences, Collection I-XII - opis

Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska.
Opis / zakres tematyczny:  JSTOR - archiwum cyfrowe pism naukowych.
Pełnotekstowa baza reprezentująca różne dyscypliny akademickie. Umożliwia przeglądanie archiwalnych numerów czasopism naukowych. 
Zakres czasowy: od końca XIX w. z zachowaniem tzw. "moving wall" (przeważnie wynosi on 3-5 lat od roku bieżącego).
Aktualizacja:  Na bieżąco.
Nośnik:  Online.

Adres: http://www.jstor.org/

» MasterFILE Premier [EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO Publishing
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Baza danych udostępniająca pełny tekst prawie 2 000 publikacji popularnonaukowych. Zawiera również pełnotekstowe wersje niemal 500 informatorów oraz ponad 165 000 dokumentów źródłowych, a także kolekcję obrazów zawierającą ponad 500 000 fotografii, map i flag.
Reprezentowane dyscypliny:
biznes,
edukacja,
nauki ścisłe,
zagadnienia wielokulturowości, zdrowie.
Zakres czasowy:  Publikacje od r. 1975
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres: http://search.epnet.com
Jeśli chce się przeszukiwać tylko tę bazę, należy kliknąć na jej nazwę. Aby wyszukiwać równocześnie w kilku bazach, trzeba zaznaczyć ich wybór w okienkach obok nazw tych baz.


Uwagi:  Baza w ramach prenumeraty Electronic Information For Libraries Direct (EIFL). Dla niektórych czasopism z bazy EIFL Direct obowiązuje okres karencji w dostępności pełnych tekstów: 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 18 miesięcy.

» Newspaper Source [EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO Publishing
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Pełne teksty 45 wiodących dzienników USA i gazet międzynarodowych (m. in. "USA Today", "The Christian Science Monitor", "The Washington Post", londyński "The Times", "The Toronto Star"). Zawiera też wybrane pełne teksty z prawie 400 regionalnych dzienników USA, takich jak: "The Boston Globe"," The Chicago Tribune", "The Detroit Free Press"," The Miami Herald", "The New York Daily News", "The San Jose Mercury News" itp. Podaje też pełne zapisy przekazów informacyjnych stacji telewizyjnych i radiowych CBS News, FOX News, NPR itp.
Reprezentowane dyscypliny:  wielodziedzinowa
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres:  http://search.epnet.com
Jeśli chce się przeszukiwać tylko tę bazę, należy kliknąć na jej nazwę. Aby wyszukiwać równocześnie w kilku bazach, trzeba zaznaczyć ich wybór w okienkach obok nazw tych baz.


Uwagi:  Baza w ramach prenumeraty Electronic Information For Libraries Direct (EIFL). Dla niektórych czasopism z bazy EIFL Direct obowiązuje okres karencji w dostępności pełnych tekstów: 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 18 miesięcy.

» Oxford Journals - opis

Producent:  Oxford University Press
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Pełnotekstowa kolekcja niemal 300 czasopism Oxford University Press, jednego z czołowych wydawnictw naukowych na świecie.
Reprezentowane dyscypliny:

 • biologia,
 • chemia,
 • ekonomia
 • fizyka,
 • historia,
 • nauka o literaturze, językoznawstwo,
 • matematyka,
 • medycyna
 • prawo
 • sztuka.

Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres: http://www.oxfordjournals.org

» Project MUSE - opis

Producent:  Johns Hopkins University Press in collaboration with The Sheridan Libraries

Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska

Opis / zakres tematyczny:  Baza pełnotekstowych czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych redagowanych przez towarzystwa naukowe działające w państwach leżących na wszystkich kontynentach świata.

Zakres czasowy:  Różny dla poszczególnych tytułów

Aktualizacja:  Na bieżąco

Nośnik:  Online

https://muse.jhu.edu

» ProQuest Central - opis

Producent:   ProQuest
Opis / zakres tematyczny:  Baza notująca przeszło 11 000 tytułów czasopism naukowych, książek, publikacji branżowych oraz raportów, z czego ponad 8 000 w wersji pełnotekstowej. Zakres tematyczny obejmuje m. in.: nauki humanistyczne, nauki społeczne, biznes i ekonomię, zdrowie i medycynę, a także wiadomości i sprawy międzynarodowe.
Reprezentowane dyscypliny:
edukacja, ekonomia,
historia,
literatura,
medycyna,
politologia, prawo, psychologia,
socjologia, sztuka,
technika.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online

Adres: http://search.proquest.com/pqcentral/index?accountid=11664

» ProQuest Dissertations and Theses - opis

Producent:   ProQuest Dissertations and Theses
Opis / zakres tematyczny:  Ponad 3 mln opublikowanych od 1861 roku do dnia dzisiejszego prac doktorskich i magisterskich dostępnych jako pełne teksty lub fragmenty (24 strony).
Reprezentowane dyscypliny:
wielodziedzinowa
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online

Adres: http://search.proquest.com/pqdt/index?accountid=11664

» Russian Science Citation Index [Web of Science] - opis

Producent: Clarivate Analytics; Russia’s Scientific Electronic Library
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Baza zawiera opisy bibliograficzne artykułów naukowych opublikowanych w ponad 700 wiodących rosyjskich czasopismach z różnych dziedzin
Zakres czasowy: Publikacje od 2005 r.
Nośnik: Online
Adres: www.webofknowledge.com

Należy wybrać: Select a database: Russian Science Citation Index.

» SAGE Premier - opis

Producent:  SAGE Publications.
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Pakiet około 650 reprezentujących szeroką gamę dyscyplin naukowych czasopism. Umożliwia dostęp do pełnotekstowych artykułów od 1999 r.
Reprezentowane dyscypliny:
http://online.sagepub.com/browse/by/discipline
Zakres czasowy:  Różny dla poszczególnych tytułów.
Aktualizacja:  Na bieżąco.
Nośnik:  Online.
 

Adres: http://online.sagepub.com/

» Scopus - opis

Producent:  Elsevier B.V.
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Notuje obecnie ponad 36 milionów rekordów z ponad 16 000 tytułów wartościowych merytorycznie czasopism, które są publikowane przez 4 000 różnych wydawców. Ponadto indeksuje ponad 1 200 czasopism oferowanych w wolnym dostępie, materiały konferencyjne, wydawnictwa handlowe, patenty, serie wydawnicze. Do połowy lat 90-tych notowane są tylko opisy bibliograficzne artykułów, prace opublikowane od r. 1996 zaopatrzone są w abstrakty. Baza podaje literaturę załącznikową artykułów oraz ilość cytowań danego artykułu w bazie. Scopus odznacza się rozbudowanym systemem odsyłaczy i różnorodnymi możliwościami wyszukiwawczymi. Umożliwia pocztowy lub e-mailowy kontakt z autorami rejestrowanych publikacji.
Reprezentowane dyscypliny:  Baza interdyscyplinarna, obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy poza naukami humanistycznymi: medycyna, nauki przyrodnicze, rolnictwo, nauki ścisłe, nauki o Ziemi, nauki społeczne, psychologia, nauki ekonomiczne.
Zakres czasowy:  Od 1960 r. (choć zawiera też dane o publikacjach od 1823 r.)
Aktualizacja:  Codziennie
Nośnik:  Online
Udostępnianie:  Ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła. W Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
Adres:  http://www.scopus.com/

» Taylor & Francis - opis

Taylor & Francis

Producent:  Taylor & Francis
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  wielodziedzinowa kolekcja czasopism elektronicznych
Nośnik:  Online
 

Adres: http://www.tandfonline.com

» Wiley Online Library - opis

Akronim:  Wiley
Producent:  John Wiley & Sons Inc.
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Pełne teksty artykułów z niemal 2000 czasopism reprezentujących szeroką gamę dziedzin. Opisy tysięcy książek i kilkudziesięciu publikacji źródłowych, protokołów laboratoryjnych i baz danych.
Reprezentowane dyscypliny:

 • rolnictwo,
 • akwakultura i nauka o żywności,
 • architektura i planowanie,
 • sztuki piękne,
 • biznes,
 • ekonomia,
 • finanse i księgowość,
 • informatyka,
 • nauki o ziemi i środowisku,
 • kulturoznawstwo,
 • filozofia literatura i językoznawstwo,
 • historia,
 • religioznawstwo i teologia,
 • prawo,
 • edukacja,
 • politologia,
 • psychologia i socjologia,
 • matematyka i statystyka,
 • nauki medyczne,
 • chemia, fizyka i astronomia,
 • nauki techniczne,
 • nauki biologiczne,
 • weterynaria.

Zakres czasowy:  Różny dla poszczególnych tytułów
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres: http://onlinelibrary.wiley.com/