Sztuka

Wszelkie pytania dotyczące przeszukiwania i wykorzystania merytorycznego poniższych baz danych prosimy kierować na adres e-mail: agnieszka.brzeziak@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44 p. Agnieszka Brzeziak.

Wszelkie pytania dotyczące technicznych problemów z dostępem do baz danych online prosimy kierować na adres e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl tel.: 12 663-35-03 p. Marek Krośniak.

 

» Archive of Celtic-Latin Database [BREPOLiS] - opis

Akronim: ACLL
Producent:  Brepolis (Brepols Publishers Online)
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Pełnotekstowa baza zawierająca główny kanon literatury łacińskojęzycznej na tych terenach Europy, gdzie posługiwano się językiem celtyckim w latach 400-1200. Zamieszczono w niej ponad 400 prac w jęz. łacińskim dotyczących teologii, liturgiki, obliczeń kalendarzowych, gramatyki, hagiografii, poezji i historiografii a także teksty prawne, statuty, inskrypcje itp.
Reprezentowane dyscypliny: historia, religioznawstwo, sztuka, językoznawstwo i nauka o literaturze
Nośnik:  Online
 

Adres: http://www.brepolis.net
Należy kliknąć przycisk: Enter databases kliknąć na nazwę/ikonę bazy.


Uwaga: Narzędzie 'Cross Database Searchtool' umożliwia jednoczesne przeszukiwanie baz: Library of Latin Texts, Monumenta Germaniae Historica oraz Archive of Celtic-Latin Literature.

» Arts & Humanities Citation Index 1975- [Web of Science] - opis

Akronim:  A&HCI
Producent:  Clarivate Analytics
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Opisy bibliograficzne artykułów z ok. 1100 humanistycznych czasopism świata oraz dodatkowo wybór odnoszących się do humanistyki pozycji z 6000 innych czasopism uwzględnianych w innych indeksach cytowań; podaje cytowaną w artykułach literaturę.
Reprezentowane dyscypliny:  Archeologia, architektura, film, filozofia, folklor, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, muzyka, studia klasyczne, sztuka, taniec, teatr, teologia i religioznawstwo, TV i radio.
Nośnik:  online
Zakres czasowy: Publikacje od 1975 r.
Aktualizacja:  Na bieżąco

Adres:   http://isiknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=AHCI

» Artstor - opis

Producent: Artstor​
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: materiały graficzne
Reprezentowane dyscypliny: sztuki plastyczne
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online

 

Adres: https://library.artstor.org

» Bibliographie de Civilisation Médiévale [BREPOLiS] - opis

Producent:  Brepolis (Brepols Publishers Online)
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:

Wielodziedzinowa międzynarodowa bibliografia książek poświęconych średniowiecznym dziejom Europy, Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu, obejmująca okres 300-1500. Rejestruje opisy bibliograficzne ponad 50.000 rekordów.
Bibliographie de Civilisation Médiévale jest w pełni zintegrowana z International Medieval Bibliography, dlatego można prowadzić wyszukiwania zarówno w obu bazach równocześnie [ustawienie wyjściowe], jak również w każdej z nich z osobna.


Aktualizacja:  5.000 nowych rekordów każdego roku
Reprezentowane dyscypliny:  historia, religioznawstwo, filozofia, sztuka, językoznawstwo i nauka o literaturze
Nośnik:  Online
Adres:  http://brepols.net
Należy kliknąć przycisk: Enter databases i kliknąć na nazwę/ikonę bazy.

» Cambridge Journals Online - opis

Producent:  Cambridge University Press
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: 
Kolekcja zawiera ponad 280 czasopism z zakresu nauk ścisłych i medycyny oraz humanistyki i nauk społecznych renomowanego wydawnictwa Cambridge University Press, z których wiele należy do wiodących w swojej dziedzinie.
Reprezentowane dyscypliny:
archeologia, antropologia,
biologia,
ekonomia,
filozofia, fizyka,
historia,
informatyka,
językoznawstwo,
literatura,
matematyka, medycyna, muzyka,
nauki o ziemi,
nauki polityczne,
psychologia, politologia, prawo,
religioznawstwo, rolnictwo,
socjologia.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online.
 

Adres: http://journals.cambridge.org/action/login

» Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities [Web of Science] - opis

Akronim:  CPCI-SSH
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Materiały konferencyjne opublikowane w języku angielskim, dotyczące znaczących konferencji z całego świata. Materiały te pochodzą z książek (ok. 70%) oraz czasopism (ok. 30%), a także serii wydawniczych i elektronicznych preprintów. Podają linki do tych publikacji, które były cytowane w materiałach konferencyjnych oraz do takich publikacji, które cytowały określony materiał z konferencji, a były uwzględnione w innych bazach Web of Science. Odsyła do pełnych tekstów, o ile są do dyspozycji w innych bazach dostępnych dla UJ.
Reprezentowane dyscypliny:  Baza interdyscyplinarna w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Obejmuje sztukę, historię, literaturę, filozofię, psychologię, zdrowie publiczne, socjologię, ekonomię, zarządzanie.
Nośnik:  online
Zakres czasowy:  Publikacje od 1990 r.
Aktualizacja:  Co tydzień
 

Adres:  http://webofknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=ISSHP

» Database of Latin Dictionaries [BREPOLiS] - opis

Akronim: DLD
Producent:  Brepolis (Brepols Publishers Online), Centre 'Traditio Litterarum Occidentalium' (CTLO)
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Baza online integrująca duży wybór słowników łacińskich różnych typów, w tym zarówno średniowiecznych jak i nowych. Baza ta jest stopniowo powiększana, zawiera również aktywne linki do Library of Latin Texts.
Reprezentowane dyscypliny: bazy ogólne, historia, religioznawstwo, filozofia, językoznawstwo i nauka o literaturze
Nośnik:  Online
 

Adres: http://www.brepolis.net
Należy kliknąć przycisk: Enter databases i kliknąć na nazwę/ikonę bazy.

» Film & Television Literature Index with Full Text[EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO Publishing
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:   Baza obejmuje zagadnienia z dziedziny filmu i telewizji, teorię filmu, konserwację i renowację materiałów filmowych, scenariusze, produkcję, kinematografię, aspekty techniczne, krytykę filmową i telewizyjną. Zawiera indeksy i abstrakty z ok. 380 publikacji oraz pełne teksty z ponad 120 czasopism i z ponad 100 książek i monografii. Ponadto baza obejmuje recenzje wielu filmów od 1914 r. do dnia dzisiejszego i ponad 36 300 zdjęć pochodzących z archiwum MPTV Image Archive

Reprezentowane dyscypliny:
film
telewizja

Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online.

Adres: http://search.epnet.com (należy kliknąć odnośnik: EBSCOhost Web, a następnie kliknąć na nazwę bazy)

» In Principio [BREPOLiS] - opis

Producent:  Brepolis (Brepols Publishers Online)
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Indeks tekstów łacińskich. Zawiera ponad 1.000.000 pierwotnych tekstów z zakresu literatury łacińskiej od wieków przed-klasycznych do Renesansu. Baza jest adresowana do wszystkich naukowców i bibliotekarzy zainteresowanych pismami, tekstami oraz manuskryptami starożytności i średniowiecza, stanowiąc niezbędne narzędzie przy studiach oraz publikacjach poszczególnych tekstów oraz przy inwentaryzacji manuskryptów.
Reprezentowane dyscypliny: historia, religioznawstwo, filozofia, sztuka, językoznawstwo i nauka o literaturze
Aktualizacja: dwa razy w roku: w marcu i we wrześniu
Nośnik:  Online
 

Adres: http://www.brepolis.net
Należy kliknąć przycisk: Enter databases i kliknąć na nazwę/ikonę bazy.

» International Directory of Medievalists [BREPOLiS] - opis

Producent:  Brepolis (Brepols Publishers Online)
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Międzynarodowy Informator o specjalistach w nauce z zakresu średniowiecza. Stanowi kontynuację informatora w wydaniu drukowanym, zawiera 15 000 nazwisk i adresów specjalistów z ponad 70 różnych krajów z informacją o głównych kierunkach ich studiów. Baza powstała dzięki międzynarodowej współpracy podjętej przez Fédération Internationale des Instituts d'Etudes Médiévales (F.I.D.E.M.) działającej pod patronatem UNESCO.
Reprezentowane dyscypliny: historia, religioznawstwo, filozofia, sztuka, językoznawstwo i nauka o literaturze
Nośnik:  Online
 

Adres: http://www.brepolis.net
Należy kliknąć przycisk: Enter databases i kliknąć na nazwę/ikonę bazy.

» International Medieval Bibliography [BREPOLiS] - opis

Producent:  Brepolis (Brepols Publishers Online)
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Wielodziedzinowa międzynarodowa bibliografia bieżąca artykułów poświęconych średniowiecznym dziejom Europy, Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu, obejmująca okres 300-1500. Rejestruje opisy bibliograficzne ponad 360.000 rekordów. International Medieval Bibliography jest w pełni zintegrowana z Bibliographie de Civilisation Médiévale, dlatego można prowadzić wyszukiwania zarówno w obu bazach równocześnie [ustawienie wyjściowe], jak również w każdej z nich z osobna.
Aktualizacja:  Cztery razy w roku
Reprezentowane dyscypliny: historia, religioznawstwo, filozofia, sztuka, językoznawstwo i nauka o literaturze
Nośnik:  Online
 

Adres: http://www.brepolis.net
Należy kliknąć przycisk: Enter databases i kliknąć na nazwę/ikonę bazy.

» JSTOR - The Arts & Sciences, Collection I-XII - opis

Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska.
Opis / zakres tematyczny:  JSTOR - archiwum cyfrowe pism naukowych.
Pełnotekstowa baza reprezentująca różne dyscypliny akademickie. Umożliwia przeglądanie archiwalnych numerów czasopism naukowych.
Zakres czasowy: od końca XIX w. z zachowaniem tzw. "moving wall" (przeważnie wynosi on 3-5 lat od roku bieżącego).
Aktualizacja:  Na bieżąco.
Nośnik:  Online.

Adres: http://www.jstor.org/

» Library of Latin Texts [BREPOLiS] - opis

Akronim: CLCLT
Producent:  Brepolis (Brepols Publishers Online), Centre 'Traditio Litterarum Occidentalium'
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  CLCLT jest wiodącą w świecie bazą tekstów łacińskich. Zawiera teksty od początków literatury łacińskiej (Livius Andronicus, 240 lat przed Chrystusem) aż do tekstów Kongresu Watykańskiego Drugiego (1962-1965). Obejmuje wszystkie dzieła z okresu klasycznego, wszystkie najważniejsze dzieła patrystyczne, bardzo obszerny zbór pism łacińskiej literatury średniowiecznej, kompletne dzieła pisarzy takich jak: Cyceron, Wergiliusz, św. Augustyn, Grzegorz Wielki, Anzelm z Canterbury, Bernard z Clairvaux oraz Tomasz z Kempis. Wyszukiwanie prowadzi do wyświetlenia wyników w kontekście zdania, dalej można przejść do pełnego tekstu utworu. Wszystkie dzieła zawarte w bazie są przedmiotem historycznej i filologicznej analizy i zostały opatrzone dydaktyczną notatką (memento), która zawiera informacje o charakterze chronologicznym, bibliograficznym, krytycznym oraz statystycznym. CLCLT zawiera łącznie ponad 53 miliony słów łacińskich. Uzupełniające informacje można uzyskać za pośrednictwem aktywnych linków do Database of Latin Dictionaries.
Reprezentowane dyscypliny: historia, religioznawstwo, filozofia, sztuka, językoznawstwo i nauka o literaturze
Nośnik:  Online
 

Adres: http://www.brepolis.net
Należy kliknąć przycisk: Enter databases i kliknąć na nazwę/ikonę bazy.


Uwaga: Narzędzie 'Cross Database Searchtool' umożliwia jednoczesne przeszukiwanie baz: Library of Latin Texts, Monumenta Germaniae Historica oraz Archive of Celtic-Latin Literature.

» MGG Online (Die Musik in Geschichte und Gegenwart) - opis

Producent:  Bärenreiter-Verlag Karl Vötterle GmbH & Co. KG; J.B. Metzler, Part of Springer Nature, Springer Verlag GmbH; Répertoire International de Littérature Musicale Inc.

Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska

Opis / zakres tematyczny: Encyklopedia muzyczna obejmująca muzykę poważną, rozrywkową i ludową całego świata, w tym Polski. Składa się z autorskich haseł - artykułów redagowanych w języku niemieckim z opcją cytowania oraz opisów bibliograficznych odsyłających do piśmiennictw narodowych. Dodatkowo istnieje możliwość przejścia do baz uniwersyteckiej multiwyszukiwarki i wybranych zasobów otwartego internetu.

Aktualizacja:  różna

Nośnik:  Online

Adres: https://www.mgg-online.com/

» Monumenta Germaniae Historica [BREPOLiS] - opis

Akronim: MGH
Producent:  Brepolis (Brepols Publishers Online)
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Zbiór dzieł historycznych, statutów, tekstów prawniczych, listów, tekstów politycznych oraz literatury średniowiecznej. Wydawnictwo Monumenta Germaniae Historica powstało w 1819 roku nakładem Gesellschaft für Deutschlands ältere Geschichtskunde i jest jednym z najbardziej prestiżowych przedsięwzięć w dziedzinie publikacji średniowiecznych tekstów historycznych. MGH ustanowiło standardy dla wszystkich zachodnich ośrodków naukowych. Baza posiada bogate możliwości wyszukiwania, jak również aktywne linki do Database of Latin Dictionaries.
Reprezentowane dyscypliny: historia, religioznawstwo, filozofia, sztuka, językoznawstwo i nauka o literaturze
Nośnik:  Online
 

Adres: http://www.brepolis.net
Należy kliknąć przycisk: Enter databases i kliknąć na nazwę/ikonę bazy.


Uwaga: Narzędzie 'Cross Database Searchtool' umożliwia jednoczesne przeszukiwanie baz: Library of Latin Texts, Monumenta Germaniae Historica oraz Archive of Celtic-Latin Literature.

» Oxford Journals - opis

Producent:  Oxford University Press
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Pełnotekstowa kolekcja niemal 300 czasopism Oxford University Press, jednego z czołowych wydawnictw naukowych na świecie.
Reprezentowane dyscypliny:

  • biologia,
  • chemia,
  • ekonomia
  • fizyka,
  • historia,
  • nauka o literaturze, językoznawstwo,
  • matematyka,
  • medycyna
  • prawo
  • sztuka.

Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres: http://www.oxfordjournals.org

» Oxford Music Online - opis

Producent:  Oxford University Press
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:

Bogate źródło informacji na temat muzyki poważnej oraz rozrywkowej, na które składają się:

Reprezentowane dyscypliny: muzyka
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 
Adres: www.oxfordmusiconline.com

» ProQuest Central - opis

Producent:   ProQuest
Opis / zakres tematyczny:  Baza notująca przeszło 11 000 tytułów czasopism naukowych, książek, publikacji branżowych oraz raportów, z czego ponad 8 000 w wersji pełnotekstowej. Zakres tematyczny obejmuje m. in.: nauki humanistyczne, nauki społeczne, biznes i ekonomię, zdrowie i medycynę, a także wiadomości i sprawy międzynarodowe.
Reprezentowane dyscypliny:
edukacja, ekonomia,
historia,
literatura,
medycyna,
politologia, prawo, psychologia,
socjologia, sztuka,
technika.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online

Adres: http://search.proquest.com/pqcentral/index?accountid=11664

» RILM Abstracts of Music Literature [EBSCO] - opis

Akronim:  RILM.
Producent:  EBSCO Publishing.
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska.
Opis / zakres tematyczny:  Obszerne, stale aktualizowane źródło informacji w zakresie publikacji muzycznych z całego świata. Obejmuje materiał umożliwiający zarówno badania naukowe, jak i przeglądanie przez osoby o różnym poziomie wiedzy o muzyce wszelkich typów i epok.
Zwiera ok. 500.000 rekordów; około 30.000 nowych przybywa co roku. Są to dokumenty różnego typu: artykuły, książki, bibliografie, katalogi, dysertacje, księgi pamiątkowe, ikonografie, krytyczne komentarze do dzieł, nagrania etnograficzne, materiały konferencyjne, źródła elektroniczne, recenzje i wiele innych.
Reprezentowane dyscypliny:  Muzyka.
Zakres czasowy:  Różny dla poszczególnych tytułów.
Aktualizacja:  Na bieżąco.
Nośnik:  Online.
Udostępnianie: Ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła.
W Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
Adres: http://search.epnet.com
Należy wybrać: EBSCOhost Web, następnie kliknąć nazwę bazy.
Aby wyszukiwać równocześnie w kilku bazach, trzeba zaznaczyć ich wybór w okienkach obok nazw tych baz.
Uwagi:   Baza otrzymywana w ramach prenumeraty Electronic Information For Libraries Direct (EIFL). Dla niektórych czasopism z bazy EIFL Direct obowiązuje okres karencji w dostępności pełnych tekstów: 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 18 miesięcy.