Prawo, Administracja

Wszelkie pytania dotyczące przeszukiwania i wykorzystania merytorycznego poniższych baz danych prosimy kierować na adres e-mail: jagoda.nowak@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44 p. Jagoda Nowak.

Wszelkie pytania dotyczące technicznych problemów z dostępem do baz danych online prosimy kierować na adres e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl tel.: 12 663-35-03 p. Marek Krośniak.

 

» Beck Online - opis

Producent:  C.H. Beck
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Niemiecka baza o tematyce prawnej, zawiera teksty ustaw, komentarzy, podręczników oraz kilkadziesiąt tytułów czasopism prawniczych wraz z zasobami archiwalnymi.
Reprezentowane dyscypliny:
prawo
Aktualizacja:  Na bieżąco.
Nośnik:  Online.
 

Adres: http://beck-online.beck.de

» Cambridge Journals Online - opis

Producent:  Cambridge University Press
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: 
Kolekcja zawiera ponad 280 czasopism z zakresu nauk ścisłych i medycyny oraz humanistyki i nauk społecznych renomowanego wydawnictwa Cambridge University Press, z których wiele należy do wiodących w swojej dziedzinie.
Reprezentowane dyscypliny:
archeologia, antropologia,
biologia,
ekonomia,
filozofia, fizyka,
historia,
informatyka,
językoznawstwo,
literatura,
matematyka, medycyna, muzyka,
nauki o ziemi,
nauki polityczne,
psychologia, politologia, prawo,
religioznawstwo, rolnictwo,
socjologia.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online.
 

Adres: http://journals.cambridge.org/action/login

» Legal Source [EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO Publishing
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Baza przeważnie pełnotekstowych publikacji prawniczych pochodzących głównie z czasopism naukowych.
Zakres czasowy:  Różny dla poszczególnych tytułów.
Aktualizacja:  Na bieżąco.
Nośnik:  Online.
 

Adres: https://search.ebscohost.com
UWAGA! Należy wybrać: EBSCOhost Web, a następnie kliknąć na nazwę bazy.

» Legalis - System Informacji Prawnej - opis

Baza dostępna w Czytelni Informacji Naukowej BJ (komputer nr 4)

Producent:  Wydawnictwo C.H. Beck
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:

pełne teksty wszystkich wersji czasowych aktów prawnych od 1918 r. ; orzecznictwo sądów europejskich i sądów polskich od 1925 r., w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego; wzory pism i umów - największa na rynku baza wzorów pism i umów, częściowo opatrzonych objaśnieniami; baza adresów podmiotów publicznych i danych o wskaźnikach gospodarczych; aktualności i kalendarium - informujące o zmianach prawa; Polska Bibliografia Prawnicza PAN od 1970; moduły komentarzowe powiązane z bazą aktów prawnych; monografie i czasopisma Wydawnictwa C.H. Beck; zintegrowane słowniki angielskie, niemieckie i rosyjskie; tłumaczenia aktów prawnych, wzorów umów pism i innych dokumentów.

Zakres czasowy:  prawo obowiązujące i uchylone
Aktualizacja:  comiesięczna. Baza otrzymywana w ramach egzemplarza obowiązkowego.
Nośnik:  CD-ROM
Udostępnianie:  w Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.

» Lex Omega - opis

Akronim:  Lex Omega
Producent:  Wydawnictwo Wolters Kluwert
Dysponent:  Uniwersytet Jagielloński
Opis / zakres tematyczny:

Lex Omega – aktualizowany serwis prawniczy z serii: System Informacji Prawnej LEX,  skierowany przede wszystkim dla prawników - profesjonalistów.

Lex Omega w wersji podstawowej zawiera:

 • pełen zestaw metryk i skanów aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego;
 • teksty aktów prawnych prawa miejscowego;
 • teksty aktów prawnych prawa resortowego;
 • teksty aktów korporacyjnych;
 • teksty projektów ustaw, wraz z uzasadnieniami (komplet projektów stanowiących przedmiot prac Sejmu od III kadencji);
 • pomniki prawa;
 • orzeczenia sądów polskich; - publikowane w zbiorach urzędowych: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK (od 2002 r. dwie serie: "A" i "B");
  • publikowane w zbiorach nieurzędowych min.: Biuletyn Skarbowy, Monitor Podatkowy, Monitor Prawniczy, OSA, OSP, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, Wokanda;
  • niepublikowane, czyli takie, dla których System Informacji Prawnej LEX jest pierwszym miejscem publikacji;
 • orzeczenia administracji, min.: samorządowych kolegiów odwoławczych, regionalnych izb obrachunkowych, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody, Głównej Komisji Orzekającej przy M.F., Zespołu Arbitrów przy U.Z.P.
 • pisma urzędowe;
 • tezy z piśmiennictwa prawniczego;
 • glosy;
 • bibliografię LEX;
 • wzory dokumentów;
 • zestawienia;
 • adreson (dane teleadresowe polskich sądów i urzędów);
 • kalkulatory;
 • moduł Polska Bibliografia Prawnicza PAN.

Zakres czasowy:  prawo obowiązujące i uchylone
Aktualizacja:  na bieżąco
Nośnik:  online
Udostępnianie:  Baza jest dostępna z każdego komputera podpiętego do sieci uniwersyteckiej po wejściu na stronę ip.lex.pl i kliknięciu w przycisk znajdujący się na środku ekranu. Natomiast zdalny dostęp do bazy posiadają wyłącznie pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego po zalogowaniu się na stronie https://dui.uj.edu.pl/lex przy użyciu adresu e-mail oraz hasła uniwersyteckiej poczty elektronicznej.

» Oxford Journals - opis

Producent:  Oxford University Press
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Pełnotekstowa kolekcja niemal 300 czasopism Oxford University Press, jednego z czołowych wydawnictw naukowych na świecie.
Reprezentowane dyscypliny:

 • biologia,
 • chemia,
 • ekonomia
 • fizyka,
 • historia,
 • nauka o literaturze, językoznawstwo,
 • matematyka,
 • medycyna
 • prawo
 • sztuka.

Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres: http://www.oxfordjournals.org

» Oxford Scholarship Online - Law - opis

Producent:  Oxford University Press
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Kolekcja książek elektronicznych z zakresu prawa.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
http://www.oxfordscholarship.com/browse?t=OSO:law

» ProQuest Central - opis

Producent:   ProQuest
Opis / zakres tematyczny:  Baza notująca przeszło 11 000 tytułów czasopism naukowych, książek, publikacji branżowych oraz raportów, z czego ponad 8 000 w wersji pełnotekstowej. Zakres tematyczny obejmuje m. in.: nauki humanistyczne, nauki społeczne, biznes i ekonomię, zdrowie i medycynę, a także wiadomości i sprawy międzynarodowe.
Reprezentowane dyscypliny:
edukacja, ekonomia,
historia,
literatura,
medycyna,
politologia, prawo, psychologia,
socjologia, sztuka,
technika.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online

Adres: http://search.proquest.com/pqcentral/index?accountid=11664

» SAGE Premier - opis

Producent:  SAGE Publications.
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Pakiet około 650 reprezentujących szeroką gamę dyscyplin naukowych czasopism. Umożliwia dostęp do pełnotekstowych artykułów od 1999 r.
Reprezentowane dyscypliny:
http://online.sagepub.com/browse/by/discipline
Zakres czasowy:  Różny dla poszczególnych tytułów.
Aktualizacja:  Na bieżąco.
Nośnik:  Online.
 

Adres: http://online.sagepub.com/

» Scopus - opis

Producent:  Elsevier B.V.
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Notuje obecnie ponad 36 milionów rekordów z ponad 16 000 tytułów wartościowych merytorycznie czasopism, które są publikowane przez 4 000 różnych wydawców. Ponadto indeksuje ponad 1 200 czasopism oferowanych w wolnym dostępie, materiały konferencyjne, wydawnictwa handlowe, patenty, serie wydawnicze. Do połowy lat 90-tych notowane są tylko opisy bibliograficzne artykułów, prace opublikowane od r. 1996 zaopatrzone są w abstrakty. Baza podaje literaturę załącznikową artykułów oraz ilość cytowań danego artykułu w bazie. Scopus odznacza się rozbudowanym systemem odsyłaczy i różnorodnymi możliwościami wyszukiwawczymi. Umożliwia pocztowy lub e-mailowy kontakt z autorami rejestrowanych publikacji.
Reprezentowane dyscypliny:  Baza interdyscyplinarna, obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy poza naukami humanistycznymi: medycyna, nauki przyrodnicze, rolnictwo, nauki ścisłe, nauki o Ziemi, nauki społeczne, psychologia, nauki ekonomiczne.
Zakres czasowy:  Od 1960 r. (choć zawiera też dane o publikacjach od 1823 r.)
Aktualizacja:  Codziennie
Nośnik:  Online
Udostępnianie:  Ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła. W Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
Adres:  http://www.scopus.com/

» Westlaw International - opis

Producent:  Thomson
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Ogromna światowa baza z zakresu nauk prawnych. Obejmuje zarówno prawodawstwo, jak i poszczególne toczące się sprawy i procesy krajów Unii Europejskiej oraz anglojęzycznych krajów świata. Zawiera treść ponad 1.000 czasopism prawniczych oraz jurystycznych prac naukowych, przeglądowych, spisów adresowych. Częścią bazy są także bieżące informacje podawane w wiodących dziennikach i tygodnikach światowych, jak również dane dotyczące własności intelektualnej, w tym patenty i znaki własnościowe, prawa autorskie.
Reprezentowane dyscypliny:  Prawo ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej.
Zakres czasowy:  Różny dla poszczególnych źródeł
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
Udostępnianie:  Ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła. W Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.
 

Adres:  Westlaw International

 
Uwaga:  Połączenie z bazą za każdym razem wymaga najpierw potwierdzenia zgody na warunki (Agreements) przedstawione na pierwszej stronie – poprzez kliknięcie fioletowego przycisku "GO" u dołu strony, przy włączonej opcji "I Agree".

» Wiley Online Library - opis

Akronim:  Wiley
Producent:  John Wiley & Sons Inc.
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Pełne teksty artykułów z niemal 2000 czasopism reprezentujących szeroką gamę dziedzin. Opisy tysięcy książek i kilkudziesięciu publikacji źródłowych, protokołów laboratoryjnych i baz danych.
Reprezentowane dyscypliny:

 • rolnictwo,
 • akwakultura i nauka o żywności,
 • architektura i planowanie,
 • sztuki piękne,
 • biznes,
 • ekonomia,
 • finanse i księgowość,
 • informatyka,
 • nauki o ziemi i środowisku,
 • kulturoznawstwo,
 • filozofia literatura i językoznawstwo,
 • historia,
 • religioznawstwo i teologia,
 • prawo,
 • edukacja,
 • politologia,
 • psychologia i socjologia,
 • matematyka i statystyka,
 • nauki medyczne,
 • chemia, fizyka i astronomia,
 • nauki techniczne,
 • nauki biologiczne,
 • weterynaria.

Zakres czasowy:  Różny dla poszczególnych tytułów
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres: http://onlinelibrary.wiley.com/