Bazy danych dostępne w BJ

Bazy dostępne ze strony Biblioteki Jagiellońskiej można podzielić ze względu na typ prezentowanej treści na:

  • bazy bibliograficzne (zawierające podstawowe dane bibliograficzne dokumentów),
  • bazy abstraktowe (oprócz opisów bibliograficznych dostępne są też streszczenia publikacji),
  • bazy pełnotekstowe (z dostępem do pełnych tekstów artykułów z czasopism, książek itp.)


Ze względu na tryb dostępu wśród baz można wyróżnić:

  • bazy testowe

Każda baza testowa jest dostępna przez określony okres, propozycja korzystania jest skierowana do użytkowników sieci online Uniwersytetu Jagiellońskiego. Służy do zapoznania ich z zawartością danej bazy oraz oceną jej przydatności.

  • bazy zakupione  prezentowane  według:

kryterium formalnego - lista alfabetyczna

kryterium rzeczowego - lista dziedzinowa

  • ogólnodostępne bazy i informatory polskie prezentowane według:

kryterium formalnego -  bazy wielodziedzinowe, bibliografie bibliografii, bibliografie zawartości czasopism, polskie informatory w Internecie

zasięgu terytorialnego -  bibliografie regionalnie, Bibliografie publikacji pracowników instytucji naukowych w Polsce

kryterium rzeczowego -  bibliografie dziedzinowe, bazy biograficzno-bibliograficzne, bazy i serwisy tematyczne.

  • ogólnodostępne bazy i informatory zagraniczne.