Bibliotekoznawstwo, Informacja naukowa, Środki masowego przekazu

Wszelkie pytania dotyczące przeszukiwania i wykorzystania merytorycznego poniższych baz danych prosimy kierować na adres e-mail: barbara.bulat@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44 p. Barbara Bułat.

Wszelkie pytania dotyczące technicznych problemów z dostępem do baz danych online prosimy kierować na adres e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl tel.: 12 663-35-03 p. Marek Krośniak.

 

» Data Citation Index [Web of Science] - opis

Producent: Clarivate Analytics
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Źródło do wyszukiwania kompleksowych danych pochodzących z ponad 500 repozytoriów międzynarodowych.
Reprezentowane dyscypliny: nauki społeczne, nauki humanistyczne, nauki przyrodnicze, nauki fizyczne.
Zakres czasowy:
Aktualizacja: Co tydzień

Nośnik: Online

Adres: www.webofknowledge.com

Należy wybrać: Select a database: Data Citation Index

» Emerald Management Xtra - opis

Producent:  Emerald Group Publishing Limited.
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska.
Opis / zakres tematyczny:  Pełne teksty 82 czasopism wydawnictwa Emerald z dziedziny zarządzania i biznesu (80% z nich to tytuły, w których artykuły są dopuszczane do druku na podstawie recenzji specjalistów). Zasoby bazy obejmują również tzw. case studies (analizy przypadków), recenzje poszczególnych książek czy zespołów literatury na poszczególne tematy, wywiady itp. Ważną częścią kolekcji są abstrakty z innych tytułów najważniejszych światowych czasopism dotyczących zarządzania i gospodarki.
Reprezentowane dyscypliny:

 • rachunkowość i finanse
 • etyka biznesu i prawo
 • ekonomia
 • zarządzanie edukacją
 • przedsiębiorczość i innowacje
 • zarządzanie opieką zdrowotną
 • zarządzanie personelem
 • zarządzanie w przemyśle i sektorze publicznym
 • zarządzanie informacją i wiedzą
 • biznes międzynarodowy
 • nauka i rozwój
 • bibliotekoznawstwo i nauka o informacji
 • nauka o zarządzaniu
 • zarządzanie jakością
 • marketing
 • zarządzanie działalnością operacyjną i logistyką
 • nauka o organizacji
 • zarządzanie i mierzenie wydajności
 • nieruchomości
 • strategia
 • turystyka i hotelarstwo.

Aktualizacja:  Na bieżąco.
Nośnik:  Online.
 

 

Adres:  http://www.emeraldinsight.com

» ERIC - Educational Resource Information Center [EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO Publishing
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Zawiera ponad 1,3 miliona opisów bibliograficznych oraz linki do prawie 320 000 pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych.
Reprezentowane dyscypliny:  Pedagogika, oświata, nauki społeczne, bibliotekoznawstwo i nauka o informacji naukowej.
Zakres czasowy:  Od lat 60-tych XX w.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres: http://search.epnet.com
Należy wybrać: EBSCOhost Web, następnie jeśli chce się przeszukiwać tylko tę bazę, należy kliknąć na jej nazwę. Aby wyszukiwać równocześnie w kilku bazach, trzeba zaznaczyć ich wybór w okienkach obok nazw tych baz.


Uwagi:  Baza w ramach prenumeraty Electronic Information For Libraries Direct (EIFL). Dla niektórych czasopism z bazy EIFL Direct obowiązuje okres karencji w dostępności pełnych tekstów: 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 18 miesięcy.
W Bibliotece Jagiellońskiej baza ta (tylko 1969 - kwiecień 1995) dostępna jest również na dysku CD-ROM, pt. "Current Index to Journals in Education on Disc".

» KCI-Korean Journal Database [Web of Science] - opis

Producent: Clarivate Analytics
Dysponent: Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny: Baza ta zapewnia dostęp do artykułów z 2000 czasopism naukowych z Korei Południowej.
Reprezentowane dyscypliny: inżynieria, nauki społeczne, nauki humanistyczne.
Zakres czasowy: Publikacje od 1980 r.
Aktualizacja: Co tydzień

Nośnik: Online

Adres: www.webofknowledge.com

Należy wybrać: Select a database: KCI-Korean Journal Database.

» Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) [EBSCO] - opis

Producent:  EBSCO Publishing
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Opisy bibliograficzne (z abstraktami) artykułów z ponad 600 czasopism świata; także książki, raporty naukowe, materiały z konferencji. Podaje również około 5 000 profili autorów najczęściej indeksowanych w bazie.
Reprezentowane dyscypliny:  Bibliotekoznawstwo, klasyfikacja, katalogowanie, bibliometria, wyszukiwanie informacji online, zarządzanie informacją.
Zakres czasowy:  prace opublikowane od połowy lat 60. XX w.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Nośnik:  Online
 

Adres: http://search.epnet.com
Należy wybrać: EBSCOhost Web, następnie jeśli chce się przeszukiwać tylko tę bazę, należy kliknąć na jej nazwę. Aby wyszukiwać równocześnie w kilku bazach, trzeba zaznaczyć ich wybór w okienkach obok nazw tych baz.


Uwagi:  Baza w ramach prenumeraty Electronic Information For Libraries Direct (EIFL). Dla niektórych czasopism z bazy EIFL Direct obowiązuje okres karencji w dostępności pełnych tekstów: 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 18 miesięcy.

» SAGE Premier - opis

Producent:  SAGE Publications.
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Pakiet około 650 reprezentujących szeroką gamę dyscyplin naukowych czasopism. Umożliwia dostęp do pełnotekstowych artykułów od 1999 r.
Reprezentowane dyscypliny:
http://online.sagepub.com/browse/by/discipline
Zakres czasowy:  Różny dla poszczególnych tytułów.
Aktualizacja:  Na bieżąco.
Nośnik:  Online.
 

Adres: http://online.sagepub.com/

» Social Sciences Citation Index with Abstracts [Web of Science] - opis

Akronim:  SSCI
Producent:  Clarivate Analytics
Dysponent:  Biblioteka Jagiellońska
Opis / zakres tematyczny:  Opisy bibliograficzne artykułów z ponad 1700 najważniejszych czasopism świata z 50 dyscyplin nauk społecznych (w rozumieniu zachodnim) oraz dodatkowo opisy artykułów zamieszczonych w 3300 wybranych czasopismach z zakresu nauk ścisłych i technologii, uwzględnianych w bazie "Science Citation Index with Abstracts" - a odnoszących się do nauk społecznych,. Podaje cytowaną w artykułach literaturę oraz abstrakty.
Reprezentowane dyscypliny:  Antropologia, archeologia, bibliotekoznawstwo, biznes i finanse, demografia, edukacja, ekonomia, ergonomia, geografia, historia, historia i filozofia nauki, informacja naukowa, filozofia, komunikacja społeczna, kryminologia, lingwistyka, prawo, psychiatria, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, środowisko, urbanistyka i in.
Nośnik:  online
Zakres czasowy:  Publikacje od 1900 r.
Aktualizacja:  Na bieżąco
Adres:  http://isiknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=SSCI