Ars Quaerendi Plus

Ars Quaerendi Plus to wykłady na zamówienie, przeznaczone dla grup zorganizowanych.

Projekt istnieje od października 2011 r. 

Umożliwia zamówienie jednego z następujących wykładów:

 • Katalogi biblioteczne bez tajemnic
 • Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej, dostępne w Internecie
 • Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach
 • Zagraniczne bazy danych online, dostępne w UJ
 • Polskie bibliografie i informatory w Internecie
 • Ogólnodostępne bazy i informatory zagraniczne
 • Strategie wyszukiwania
 • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny edytorstwa
 • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny filologii obcych
 • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny geografii
 • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny geologii
 • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny historii
 • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny historii sztuki
 • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny polonistyki
 • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny prawa własności intelektualnej
 • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny socjologii
 • Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z dziedziny wiedzy o teatrze
 • Wyszukiwanie cytowań publikacji naukowych
 • Wyszukiwanie piśmiennictwa naukowego i jego organizacja w programie Mendeley (zajęcia praktyczne)

Istnieje możliwość zamówienia wykładu z dziedziny jeszcze nieuwzględnionej w wykazie.

Wykład "Strategie wyszukiwania piśmiennictwa z danej dziedziny" obejmuje następujące zagadnienia:

 • trochę teorii:
  • podstawowe etapy pisania pracy
  • szukanie opisów bibliograficznych polskich książek oraz artykułów z polskich czasopism w wielodziedzinowych bibliografiach i bazach danych
  • szukanie opisów bibliograficznych w bibliografiach i bazach danych z danej dziedziny
  • sposoby szukania w bazach danych (operatory logiczne, zastępowanie znaków, cudzysłów)
  • interpretacja wyszukanych opisów bibliograficznych książek, artykułów z czasopism, artykułów z książek zbiorowych
  • ocena wartości wyszukanych materiałów (publikacji, stron internetowych)
 • trochę praktyki - wyszukiwanie publikacji na przykładowy temat z danej dziedziny - w polskich i zagranicznych bazach danych

 

Wykłady Ars Quaerendi Plus będą realizowane w miarę dostępności sali konferencyjnej oraz możliwości czasowych  pracowników BJ.

Stroną organizacyjną zajmują się pracownicy Sekcji Informacji Naukowej BJ  (e-mail: oinka@uj.edu.pl).

O możliwości zamówienia wykładów cyklu Ars Quaerendi Extra >> zob. Ars Quaerendi Extra