Ars Quaerendi Extra

Ars Quaerendi Extra to cykl wykładów na zamówienie, przeznaczonych dla grup zorganizowanych, poświęconych zasadom wyszukiwania, udostępniania oraz charakterystyce kolekcji znajdujących się  w zbiorach specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej.

Umożliwia zamówienie wykładu na temat:

  • Kolekcje i zasady zamawiania materiałów z Sekcji Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego (kontakt: dzsbj@uj.edu.pl)
  • Kolekcje i katalogi Sekcji Rękopisów (kontakt: bjmanus@uj.edu.pl)
  • Kolekcje i katalogi Sekcji Zbiorów Muzycznych (kontakt: ozm@uj.edu.pl)
  • Kolekcje i katalogi Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych (kontakt: anna.graff@uj.edu.pl)
  • Kolekcje i katalogi Sekcji Starych Druków (kontakt: stardrbj@uj.edu.pl)

Wykłady Ars Quaerendi Extra będą realizowane w miarę dostępności sal oraz możliwości czasowych  pracowników BJ.