Ars Quaerendi - warsztaty

Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie to spotkania poświęcone narzędziom i strategiom wyszukiwania informacji dla potrzeb naukowych oraz dla własnych zainteresowań. Prowadzone są one w Bibliotece Jagiellońskiej od marca 2005 r. Od lutego 2019 r. mają charakter warsztatów, uwzględniających elektroniczne, ale także podstawowe tradycyjne (drukowane) źródła  informacji.

Warsztaty odbywają się w kameralnej salce wyposażonej w 4 komputery do użytku uczestników, uczestnicy mają więc możliwość przeprowadzania wyszukiwań równolegle z prowadzącym. Mogą także tylko przyglądać się wyszukiwaniom.

Tematyka obejmuje obecnie kilkanaście zagadnień.

Warsztaty odbywają się we środy, zgodnie z podanym do wiadomości harmonogramem w sali 130 na I piętrze starego gmachu BJ.

Ze względu na wielkość sali jednorazowo w zajęciach może wziąć udział do 10 osób. Zainteresowane udziałem w warsztatach osoby, które nie mają karty bibliotecznej BJ, proszone są o pobranie u pracownika ochrony na parterze specjalnego identyfikatora.

Stroną organizacyjną warsztatów zajmują się pracownicy Sekcji Informacji Naukowej BJ (e-mail: oinka@uj.edu.pl).

Osoby potrzebujące indywidualnych porad zapraszamy do skorzystania z konsultacji Bibliotekarz dla Ciebie.

Dla grup zorganizowanych można zamawiać wykłady Ars Quaerendi Plus oraz Ars Quaerendi Extra.