Bazy miesiąca: Historia

W czerwcu Biblioteka Jagiellońska prezentuje wybrane bazy z zakresu Historii.

International Medieval Bibliography

Międzynarodowa bibliografia bieżąca artykułów poświęconych średniowieczu, która uwzględnia także publikacje polskie. International Medieval Bibliography ma charakter wielodziedzinowy, obok dziejów politycznych prezentuje m. in. religię, filozofię, sztukę, literaturę czy ekonomię. Terytorialnie obejmuje obszar całego świata, nie ograniczając się do cywilizacji łacińskiej, bizantyjskiej czy islamu. Jest zintegrowana z analogiczną bazą opisów wydawnictw zwartych - Bibliographie de Civilisation Médiévale, co umożliwia równoczesne wyszukiwanie w obu bazach.

Informacje o bazie:

http://www.brepolis.net/BRP_Info_En.html?show=info

Instrukcja korzystania:

http://cpps.brepolis.net/bmb/manual/bmb_en/pages/bmb_en/bmb_1_en.html

Legiony Polskie 1914-2014 (LEGIONY_1914-2014)

Baza Centralnej Biblioteki Wojskowej. Jest odzwierciedleniem zawartości książki "Legiony Polskie 1914-1918: bibliografia selektywna", wzbogaconej o elementy opisu bibliograficznego. Ta publikacja znajduje się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej, z sygnaturą miejsca T 436. Baza zawiera wybór źródeł i literatury z lat 1914-2014, opublikowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Oprócz publikacji polskich uwzględnia tworzone w innych językach. Baza stanowi część składową elektronicznej Bibliografii M21 (http://91.208.93.52/cgi-bin/wspd_cgi.sh/bibm21.p) Może być przeszukiwana wspólnie z kilkudziesięcioma tworzącymi ją bazami historycznymi i wojskowymi m. in. bazą Józef Piłsudski w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej (PILSUD).

Informacje o bazie:

http://91.208.93.52/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo2_search.p?ID1=LPOMJFNLNMKEHDKRDIHGEDCBJLJM&ln=pl

Instrukcja wyszukiwania:

http://91.208.93.52/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo2_help.p?jezyk=pl&pozycja=12001&idb=174&bibm21=1&ids=499422

 

Wszystkie pytania z zakresu pozyskiwania informacji z baz z zakresu historii prosimy kierować do Sekcji Informacji Naukowej (oinka@uj.edu.pl, tel. 12 663-34-44).
Data opublikowania: 07.06.2018
Osoba publikująca: Mirosław Kubic