Bazy miesiąca: Psychologia, Socjologia, Rolnictwo

W lutym Biblioteka Jagiellońska prezentuje wybrane bazy z zakresu Rolnictwa oraz Psychologii i Socjologii:

  • Baza zakupiona: Wiley Online
  • Baza w wolnym dostępie: AGRO

Baza Wiley Online

Baza pełnotekstowa recenzowanych czasopism wydawnictwa John Wiley & Sons oraz książek z zakresu m.in. chemii, fizyki, matematyki, informatyki, biologii, psychologii, medycyny, ekonomii oraz socjologii. Platforma Wiley Online oferuje kilka opcji umożliwiających użytkownikom przeszukiwanie zbiorów czasopism i książek. Jest to wyszukiwanie proste oraz wyszukiwanie zaawansowane, które jest zbudowane z kilku pól z możliwością łączenia operatorami logicznymi (And, Or, Not). Istnieje także opcja przeszukiwania bazy według konkretnej dziedziny. Do materiałów niesubskrybowanych można wyświetlić jedynie spis treści i streszczenia rozdziałów (bez pełnego tekstu). Warto założyć profil osobisty i dzięki temu otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach bazy (np. czy ukazał się nowy numer czasopisma, czy pojawił się artykuł pasujący do wskazanej frazy). Artykuły można także zapisywać w schowku.

Informacje o bazie:

http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-390001.html

Instrukcja korzystania:

http://wiley.force.com/Interface?Brand=globaljournalservices

http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-390244.html

Przewodnik po platformie:

http://bg.uni.opole.pl/wp-content/uploads/wolpg-1.pdf

Baza AGRO

Baza obejmuje opisy bibliograficzne artykułów, których zakres tematyczny to nauki przyrodnicze i rolnicze oraz im pokrewne (m.in.: weterynaria, gospodarka żywnościowa, gastronomia, ochrona środowiska, toksykologia, bromatologia, towaroznawstwo, agroturystyka i kultura fizyczna). Wyszukiwać można między innymi poprzez wpisanie słowa kluczowego w języku polskim lub angielskim. Zaawansowane wyszukiwanie publikacji umożliwia formularz zbudowany z kilku pól, w które można wpisywać pojedyncze słowo lub wyrażenie, a język i datę wydania wybrać z listy rozwijanej. Istnieje także opcja przeglądania poprzez katalog czasopism, twórców, a także słów kluczowych. Domyślnie katalogi uporządkowane są alfabetycznie (lista A-Z), ale porządek sortowania można odwrócić (lista Z-A).

Informacje o bazie oraz instrukcja korzystania:

http://agro.icm.edu.pl/agro/help

Wszystkie pytania z zakresu pozyskiwania informacji z baz z zakresu Rolnictwa oraz Psychologii i Socjologii prosimy kierować na adres e-mail: gabriela.tlomak@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44,
p. Gabriela Tłomak).

Data opublikowania: 02.02.2018
Osoba publikująca: Mirosław Kubic