Zmarł prof. dr hab. Franciszek Ziejka

 

19 lipca 2020 roku zmarł 
 

prof. dr hab. FRANCISZEK ZIEJKA


rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1999-2005,
darczyńca, przyjaciel i opiekun Biblioteki Jagiellońskiej,
uhonorowany jako pierwszy Złotą Kartą Czytelnika
Biblioteki Jagiellońskiej

 

 

 

Prof. Franciszek Ziejka, „Mój dom w alei Mickiewicza” – fragment wykładu wygłoszonego 3 października 2015 roku
w Bibliotece Jagiellońskiej podczas uroczystości zorganizowanej z okazji 75. rocznicy urodzin Profesora.

 

Od chwili opuszczenia Radłowa zmieniałem miejsce zamieszkania trzynaście razy! Gdyby jednak mnie zapytano o to,
gdzie w ciągu tych 57 lat życia, jakie upłynęły od opuszczenia Radłowa, mieszkałem najdłużej i które mieszkanie wspominam najmilej, odpowiedź mogłaby być tylko jedna: w Bibliotece Jagiellońskiej przy alei Mickiewicza 22! To jest dom, w którym nigdy formalnie się nie zameldowałem, ale w którym spędziłem naprawdę wiele lat. To był i do dziś jest mój ukochany warsztat pracy, tej pracy, która była i pozostała pasją mojego życia. To dlatego w tym gmachu czuje się naprawdę „u siebie”, wśród ukochanych książek i czasopism, w bliskiej mojemu sercu Czytelni Głównej (gdzie spędzałem czas w czasie studiów), potem — w Czytelni Asystenckiej, w Czytelni Profesorskiej, a wreszcie, w ostatnich latach — w separatce, znajdującej się tuż obok Czytelni Pracowników Nauki.

 

Źródło: R. Pagacz-Moczarska, "Jubileusz profesora Franciszka Ziejki", [online] https://issuu.com/alma-mater/docs/alma_mater__180-181 [19.07.2020].

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 20.07.2020
Osoba publikująca: Beata Kierwiak